၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကူမင္း ဇန႔္ဟိန္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္းပြဲ ဖြင့္လွစ္

2019-07-11 11:19 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

173279_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ၁၁ရက္ေန႔သည္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ပင္လယ္ကူးျခင္းရက္ ျဖစ္ၿပီး မဟာ ပင္လယကးသူ ဇန႔္ေဟ အေနာက္တုိင္းကုိ (၇)ႀကိမ္ သြားေရာက္ျခင္း ပထမအႀကိမ္ ထြက္ခြာသည့္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ဇန႔္ေဟ ယဥ္ေက်းမင ခရီးသြားျခင္းပြဲကုိ ၁၁ရက္ေန႔ ညတြင္ ဇန႔္ေဟ၏ ဇာတိ ကူမင္းၿမိဳ႕ က်င့္နင္ရပ္ကြက္၌ က်င္းပပါသည္။

က်င္းနင္ရပ္ကြက္သည္ ဇန႔္ေဟ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္းပြဲကုိ ႏွစ္တုိင္းႏွစ္တုိင္း က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ ဇန႔္ေဟ၏ ပင္လ္ကူးျခင္း မဟယဂုဏ္ေက်းဇူးကုိ လြမ္းတၿပီး ဇန႔္ေဟ၏ စိတ္ဓါတ္ကုိ ဆက္ခံ ျဖန႔္ခ်ီပါသည္။

ကူမင္း ဇန႔္ဟိန္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္းပြဲကုိ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ ပြဲေတာ္တံဆိပ္ တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ ကူမင္း ႏွင့္ ယူနန္၏ ျပည္ပႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ တင္ဒါေခၚယူျခင္း ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ေခၚယူျခင္း တြန္းအားေပးျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဖန္တီးခ်က္ ႏွင့္ ခရီးသြားျခင္း လုပ္ငန္း တုိးတက္မႈကုိ ျမန္ေစျခင္း၊ စီးပြါးေရး လူမႈေရး ျပည့္စံုစြာ တုိးတက္မႈကုိ တြန္းအားေပးျခင္း၏ ထိေရာက္ေသာ ျပင္ညီစင္ကုိ ျဖစ္ႏုိင္၍ တရုတ္ ႏွင့္ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔ အၾကား ဆက္သြယ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ခါးပတ္ႀကိဳး ျဖစ္ႏုိင္၍ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု" တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏုိင္ငံတုိ႔ အၾကား ဆက္ဆံေရးကုိ တုိးျမႇင့္ၿပီး ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္း၊ တန္းတူရည္တူ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး အတူတူ ေအာင္ျမင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ပတ္လည္နား ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ တည္ေထာင္ပါသည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန႔္ေဟ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္းပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၁၅ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပၿပီး "တရုတ္ ႏွင့္ ျပည္ပ ဆက္ဆံေရး ရာဇ၀င္ ပညာ သုေတသနျခင္း ျပန္ေျပာင္း သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ ပုိးလမ္းမႀကီး အျပန္အလွန္ တံု႔ျပန္ျခင္း" သုေတသန ပညာရပ္ ေလ့လာျခင္း ဖုိရမ္ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ လုပ္ငန္း တုိးတက္မႈ သုေတသန ဖုိရမ္၏ "ပုိးလမ္းမႀကီးသည္ က်င္းနင္ကုိ စကားေျပာျခင္း" ဖုိရမ္၊ က်င့္နင္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖန္တီးခ်က္ ပစၥည္း ဖန္တီးမႈ ၿပိဳင္ပြဲ၊ "ဇန႔္ေဟဖလား" ဗီဒီယုိတုိ ၿပိဳင္ပြဲ၊ ဘတ္စကက္ေဘာ ၿပိဳင္ပဲါ၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ ျပတုိက္တြင္ စုထားေသာ ေကာင္းမြန္ လက္ေရးလက္သား ႏွင့္ ပန္းခ်ီလက္ရာ၊ လွည့္လည္ ျပတုိက္ ျပပြဲ၊ တရုတ္သစ္ တည္ေထာင္ျခင္း အႏွစ္(၇၀) ေခါင္းစဥ္ ေဆာင္းပါးလက္ခံျခင္း ၿပိဳင္ပြဲ၊ ေရာင္စံုယူနန္ ေရွးေဟာင္းယူနန္ ထင္ရွားၿမိဳ႕ ေရွးေဟာင္းယူနန္ ေပ်ာ္ရႊင္ အပတ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္