၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကူမင္း ေဇ့ဟယ္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၁၁ရက္မွ ၁၅ရက္အထိ က်င္းပမည္

2019-07-11 16:58 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

168707

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကူမင္း ေဇ့ဟယ္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၁၁ရက္မွ ၁၅ရက္အထိ က်င့္နင္နယ္ေျမ၌ က်င္းပမည္။ ပြဲက်င္းပရာတြင္ ေဇ့ဟယ္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား၊ ယန္ေလာင္ကုိအကၿပိဳင္ပြဲ၊ က်င့္နင္ ယဥ္ေက်းမႈ တီထြင္ဆန္းသစ္ပစၥည္း ဖန္တီးၿပိဳင္ပဲြ၊ “ေဇ့ဟယ္ဖလား” ဗီဒီယုိတုိ ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ေရာင္စံုယူနန္- ကူတိန္မင္ခ်မ္ ကူတိန္ ေပ်ာ္ရႊင္ေရးပတ္ ေနရာခြဲ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ရုပ္သိမ္းပြဲ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပမည္။

168709

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကူမင္း ေဇ့ဟယ္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲသည္ “စိတ္ဓာတ္ လက္ဆင့္ကမ္းျခင္း၊ ရြက္တုိက္ၿပီး ခရီးထြက္ျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အဓီက က်င္းပရာေနရာႏွင့္ ေနရာခြဲကုိ စီစဥ္၍ အဓိကက်င္းပရာေနရာသည္ က်င့္နင္နယ္ေျမ ျပည္သူ႔အစုိးရ တည္ရွိသည့္ ကူယန္၌ တည္ရွိၿပီး ေနရာခြဲသည္ ေရာင္စံုယူနန္- ကူတိန္မင္ခ်မ္၌ တည္ရွိသည္။ ဇူလုိင္လ ၁၁ရက္မွ ၂၈ရက္အထိ၊ အမ်ားသံုးကားျဖင့္ ခရီးထြက္ျခင္း၊ ေဇ့ဟယ္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အစားအစာပြဲ၊ မီးတုတ္ပြဲ၊ ေရွာင္ေဆြက်င္ ေျမာင္လူမ်ဳိး သံၿပိဳင္ဆုိအဖြဲ႕ တင္ဆက္ျပပြဲ စသည့္ ၾကည့္ေကာင္းေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေရာင္စံုယူနန္- ကူတိန္မင္ခ်မ္၌ က်င္းပမည္။

168710

က်င့္နင္နယ္ေျမသည္ ကူမင္း ေဇ့ဟယ္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲကုိ ႏုိင္ငံတကာ နာမည္ေက်ာ္ၿပီး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ႀကီးမာေသာ ပြဲေတာ္အမွတ္တံဆိပ္ အျဖစ္ ထုလုပ္ရန္ ႀကိဳစား၍ ခရီးသြားလာေရးပြဲသည္ ကူမင္း၊ ယူနန္သည္ ႏုိင္ငံျခားႏွင့္ ဖလွယ္ေရး တုိးခ်ဲ႕ရန္၊ ကုန္သည္ေခၚယူျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးေငြ သြင္းယူေစရန္၊ ယဥ္ေက်းမႈ တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပုိလ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဘက္စံု ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိသည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္လာေနသည္။

171658

အထူးသျဖင့္၊ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ က်င့္နင္နယ္ေျမ ပါတီေကာ္မတီ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဦးစီးက်င္းပၿပီး Kunming Information Hub သတင္းဌာန တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္သည့္ က်င့္နင္ “ေဇ့ဟယ္ဖလား” ဗီဒီယုိတုိ ၿပိဳင္ပြဲသည္ လက္ရာမ်ားကုိ စုေဆာင္းေန၍ လႈပ္ရွားမႈသည္ ပထမဆု တစ္ေယာက္ကုိ စီစဥ္ၿပီး ဆုေငြ တစ္ေသာင္း ရွိသည္။ လႈပ္ရွားမႈ စတင္က်င္းပ ၿပီးေနာက္ လက္ရာမ်ားကုိ ရရွိပါၿပီ၊ ဤေကာင္းမြန္ေသာ ဗီဒီယုိတုိမ်ားသည္ ထူးခြၽန္ေသာ ရုိက္ကူးနည္းကုိ ျပသရံုသာမက လူေတြသည္ မတူေသာ ႐ႈေထာင့္မ်ားမွ က်င့္နင္၏ အလွကုိ ခံစားေစသည္။

171659

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္