လူဟန႔္ေနအိမ္ေတာ္သည္ ဇူလုိင္လ ၁ရက္မွစ၍ အခမဲ့ ဖြင့္လွစ္၍ အထဲတြင္ “ယူနန္ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ အထိမ္းအမွတ္ျပတုိက္” ေထာင္လုိက္

2019-07-02 10:56 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

164452

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ကန္ေတာ္စိမ္း ေဘးနားမွ သမုိင္းယဥ္ေက်းမႈေဒသ ျပဳျပင္တုိးျမႇင့္ေရး ပထမအပုိင္း လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီးဆံုး၍ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ စတင္ ေပၚလာသည္။ လူဟန႔္ေနအိမ္ေတာ္သည္ ဇူလုိင္လ ၁ရက္မွစ၍ အခမဲ့ ဖြင့္လွစ္၍ အထဲတြင္ “ယူနန္ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ အထိမ္းအမွတ္ျပတုိက္” ေထာင္လုိက္သည္။ လူဟန႔္ေနအိမ္ေတာ္သည္ ႐ႈခင္းသာယာလွပေသာ ကန္ေတာ္စိမ္း ကမ္းေဘး၌ တည္ရွိေန၍ ျပင္သစ္ပံုစံ အေဆာက္အအံု တစ္ေဆာင္ျဖစ္သည္၊ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ဂ်ပန္ခုခံၿပီး မ်ဳိးခ်စ္ အထက္တန္းတပ္မႉး၊ ယူနန္ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ ေခါင္းေဆာင္ လူဟန႔္၏ ေနအိမ္ ျဖစ္သည္။

လူဟန႔္ေနအိမ္ေတာ္ကုိ ၁၉၃၃ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးေျမာက္၍ အဓိက အစိတ္အပုိင္းသည္ အုတ္ႏွင့္ သစ္သားမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္၍ အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမီတာ (၁၂၈၀) ရွိၿပီး ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ အခု ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ အေကာင္းဆံုးေသာ၊ ထုထယ္ အႀကီးဆံုးေသာ ျပင္သစ္ပံုစံ အေဆာက္အအံု ျဖစ္သည္။ အထဲတြင္ ေနအိမ္ေတာ္ အသစ္ႏွင့္ အေဟာင္း ႏွစ္ေဆာင္ရွိသည္၊ အခု ဖြင့္လွစ္သည့္ အစိတ္အပုိင္းသည္ ၂၀ရာစုႏွစ္ ၃၀ဆယ္စုႏွစ္ပုိင္းတြင္ တည္ေဆာက္သည့္ ေနအိမ္ေတာ္ေဟာင္း ျဖစ္၍ ေစြ႕ဟုိေတာင္လမ္းႏွင့္ ယြန္ထံုလမ္း၏ လမ္းဆံု၌ တည္ရွိေနသည္။

လူဟန႔္ေနအိမ္ေတာ္ အထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္လွ်င္ ေအာက္ေျခတြင္ စည္းေဝးခန္းႏွင့္ ဧည့္ခံေဆာင္ ျဖစ္၍ ပထမထပ္တြင္ အိပ္ခန္း၊ စာဖတ္ခန္းႏွင့္ ရံုးခန္း ျဖစ္သည္။ ေနအိမ္ေတာ္ထဲတြင္ ျပကြက္ျပကြင္း ပကတိအတုိင္း ျပန္ျဖစ္လာျခင္း၊ တကယ့္ပစၥည္း ျပသျခင္းႏွင့္ ျပျပားျပသျခင္း အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ လူဟန႔္ တစ္သက္ပတ္လံုး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ ယူနန္ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မွ သဲဖုိရင္လႈိက္ဖြယ္ ရွိေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ ျပသသည္။

ေနအိမ္ေတာ္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ တနလၤာေန႔တြင္ တံခါးပိတ္ သည့္အျပင္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား၊ ခရီးသည္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္ ခ်ိန္းထားႏုိင္၍ အဂၤေန႔မွ တနဂၤေႏြေန႔အထိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္သည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈပစၥည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဌာနအျဖစ္၊ ၾကည့္႐ႈသူ အေရအတြက္ကုိ ကန႔္သတ္၍ တစ္ေန႔လွ်င္ လူအေယာက္(၆)ရာ မထက္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး တစ္ႀကိမ္လွ်င္ လူအေယာက္(၂၀) အခ်ိန္တူ ၾကည့္႐ႈရန္ ခြင့္ျပဳသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္