၂၀၁၉ခုႏွစ္ တိန္ခ်ီးကန္၏ အလွကုိ ေတြ႕ရွိျခင္း ဓာတ္ပံုရုိက္ၿပိဳင္ပြဲသည္ လက္ရာ အခု(၁)ရာခန႔္ ရရွိပါၿပီ

2019-06-30 11:19 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

160061

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “တိန္ခ်ီးကန္ ႏွစ္သက္ျခင္း” ၂၀၁၉ခုႏွစ္ တိန္ခ်ီးကန္၏ အလွကုိ ေတြ႕ရွိျခင္း ဓာတ္ပံုရုိက္ၿပိဳင္ပြဲကုိ (၁၀)ရက္ၾကာ က်င္းပ၍ ျပည္နယ္တြင္း၊ ျပည္နယ္ရပ္ျခားမွ ဓာတ္ပံုႏွစ္သက္သူ မ်ား၏ လက္ရာ အခု(၁)ရာခန႔္ကုိ ရရွိပါၿပီ။

160068

အခု ရရွိသည့္ လက္ရာစလံုးသည္ ၿပိဳင္ပြဲ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား အရ ရုိက္ကူးသည့္ လက္ရာမ်ားအားျဖင့္ တိန္ခ်ီးကန္၏ သာယာလွပေသာ သဘာဝ႐ႈခင္းႏွင့္ ေထြျပားစံုလင္ေသာ ထိေတြ႕ခံစားခ်က္၊ တမူထူးသည့္႐ႈခင္းကုိ ျပသသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ မနည္းေသာ လက္ရာမ်ားသည္ တိန္ခ်ီးကန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ တိန္ခ်ီးကန္ ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ တိန္ခ်ီးကန္၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ျပသသည္။ ၎အနက္၊ လက္ရာတစ္ခ်ဳိ႕၏ သီးျခားေသာ ဓာတ္ပံုရုိက္ျခင္း အဆင့္အတန္းႏွင့္ ပုိျမင့္ေသာ အႏုပညာရွိျခင္းသည္ အင္တာနက္သံုးသူ ႏွစ္သက္ခံ၍ ခ်ီးက်ဳိး မ်ားမ်ားခံသည္။

160069

ဤအႀကိမ္ၿပိဳင္ပြဲသည္ “၂၀၁၉ခုႏွစ္ ယူနန္၏အလွကုိ ေတြ႕ရွိျခင္း အင္တာနက္ေပၚတြင္ ဓာတ္ပံုရုိက္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ဗီဒီယုိတုိရုိက္ၿပိဳင္ပြဲ” ျဖင့္ ၾကားခံအျဖစ္၊ ထူးခြၽန္ေသာ ဓာတ္ပံုလက္ရာ မ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပသုိ႔ တိန္ခ်ီးကန္ ျပဳျပင္ေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ျပသ၍ သစ္လြင္ေသာ တိန္ခ်ီးကန႔္ သရုတ္ေဖာ္၍ သာယာလွပေသာ တိန္ခ်ီးကန္႐ႈခင္းကုိ ေဖာ္ျပရန္ ရည္ရြယ္သည္။

160075

ၿပိဳင္ပြဲကုိ ဇြန္လမွ စတင္က်င္းပ၍ (၆)လၾကာ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္။ တစ္လလွ်င္ လဆုကုိ ေထာင္လုိက္၍ ဆုရသည့္ လက္ရာမ်ားသည္ “ယူနန္၏အလွ ေတြ႕ရွိျခင္း” တစ္ႏွစ္တာဆု အကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းကုိ ပါဝင္မည္။

160076

160079

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္