ထိန္ခ်ံဳး ဟိုစန္းရိန္ဟိုင္သည္ “တရုတ္ က်န္းမာေရး၊ အပန္းေျဖေရး၊ ခရီးသြားရန္ အေကာင္းဆံုး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္” ဘြဲ႕ထူးရ

2019-06-30 10:44 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1561379909479-1561379855483

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခုတေလာ၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ တရုတ္ ထူးခြၽန္ေသာ ခရီးသြားလာေရး အမွတ္တံဆိပ္ ျပန႔္ပြားေအာင္လုပ္ျခင္း ထိပ္သီးစည္းေဝးပြဲတြင္ ထိန္ခ်ံဳး ဟိုစန္းရိန္ဟိုင္ ("ဟိုစန္းရိန္ဟိုင္"ဟု ေခၚေသာ မီးေတာင္ႏွင့္ ေရပူစန္း ရွိသည့္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္) သည္ “တရုတ္ က်န္းမာေရး၊ အပန္းေျဖေရး၊ ခရီးသြားရန္ အေကာင္းဆံုး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္” အျဖစ္ အကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္ ခံခဲ့သည္။

1561379957329-1561379855416

ထိန္ခ်ံဳး ဟိုစန္းရိန္ဟိုင္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္တြင္ ႂကြယ္ဝေပါမ်ားေသာ ခရီးသြား သယံဇာတပစၥည္း၊ ထူးျခားေသာ ခရီးသြား ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ စီမံေဆာက္လုပ္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ခရီးသြား ပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဆက္တုိက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ တရုတ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိသည္ဟု ဤအႀကိမ္ အကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါရဂူအဖြဲ႕သည္ ယူဆခဲ့သည္။

1561379964169-1561379855386

ထိန္ခ်ံဳး ဟိုစန္းရိန္ဟိုင္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ AAAAAအဆင့္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘူမိအေျခအေနဥယ်ာဥ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ႏွင့္ သမုိင္းဝင္ေနရာ၊ တႏုိင္ငံလံုး ပထမအသုတ္ ၾကယ္ငါးပြင့္ရွိသည့္ ေရပူစမ္း စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္ထဲတြင္ ပံုစံမတူၿပီး အမ်ဳိးအစား မ်ားျပားေသာ ကမၻာအဆင့္ မီးေတာင္ႏွင့္ ဘူမိအပူစြမ္းအင္ သယံဇာတပစၥည္းမ်ား ရွိ၍ အလြန္ျမင့္မားေသာ ၾကည့္႐ႈတန္ဖုိးႏွင့္ ေလ့လာတန္ဖုိး ရွိသည္။ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္သည္ “သယံဇာတပစၥည္းမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ႐ႈခင္း ျပန္လည္သိမ္းပုိက္ျခင္း၊ အတပ္အဆင္ပစၥည္းမ်ား ၿပီးျပည့္စံုျခင္း၊ အရည္အေသြး တုိးျမႇင့္ျခင္း” ျဖစ္ေသာ တူးေဖာ္လုပ္ကုိင္ေရးမူကုိ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ လက္ခံက်င့္သံုး၍ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္ထဲမွ သယံဇာတပစၥည္း မ်ားကုိ နက္႐ႈိင္းစြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္၍ တူးေဖာ္က်င့္သံုးသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္