ခ်မ္က်န္း ၾကာပန္းပြဲကုိ ဇြန္လ ၂၉ရက္မွ စတင္က်င္းပမည္

2019-06-28 15:30 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ခ်မ္က်န္းခရုိင္ စတုတၴအႀကိမ္ ၾကာပန္းပြဲကုိ ဇြန္လ ၂၉ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၂၄ရက္အထိ ခ်မ္က်န္း ယြက္လ်န္ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ၌ က်င္းပမည္။ ဤအႀကိမ္ ၾကာပန္းပြဲသည္ ၾကာပန္း ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေက်းရြာ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ယဥ္ေက်းမႈ ေပါင္းစပ္၍ ေက်းရြာ ၾကာပန္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ခ်မ္က်န္း ဇီဝခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း ေရာေႏွာေပါင္းစပ္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေစမည္။

ၾကာပန္း႐ႈစားသည့္ အျပင္၊ ဤအႀကိမ္ ၾကာပန္းပြဲသည္လည္း ခရီးသည္မ်ား အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အစားအစာ၊ အပန္းေျဖျခင္း၊ ကစားေပ်ာ္ရႊင္မႈ အျပန္အလွန္ ေပါင္းစပ္သည့္ ေက်းရြာ ၾကာပန္းျပပြဲ တစ္ပြဲကုိ ပါလာမည္။ ၾကာပန္းပြဲ က်င္းပရာတြင္ ကုန္သည္မ်ားသည္ ခ်မ္က်န္းႏွင့္ ယူနန္အလယ္ပုိင္းမွ ထူးျခားေသာ လယ္ထြက္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပသၿပီး မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီမည္။ ဇြန္လ ၂၉ရက္ႏွင့္ ဇူလုိင္လ ၅ရက္တြင္ ေနရာအသီးသီး မွလာေသာ ေယာဂႏွစ္သက္သူ မ်ားသည္ စုစည္းလာၿပီး တင္ဆက္ျပသမည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ၾကာပန္းပြဲ က်င္းပရာတြင္ “ေက်းရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေစျခင္း၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေပါင္းစပ္ျခင္း” ဖုိရမ္၊ ၾကာပန္းကန္တြင္ ပန္းခ်ီဆြဲျခင္း၊ ေလ့လာသင္ၾကားျခင္း လႈပ္ရွားမႈ စသည္တုိ႔ကုိလည္း က်င္းပမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္