ကူမင္းၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသား အဆုိအကဇာတ္ရံုသည္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ဆက္ျပသ၍ ဂုဏ္ထူးပါလာ

2019-06-26 17:36 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဇြန္လ ၂၁ရက္တြင္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ ဘာလီျပည္နယ္သုိ႔ ၄၁ႀကိမ္ေျမာက္ ဘာလီ အႏုပညာပြဲကုိ ပါဝင္သည့္ ကူမင္းၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသား အဆုိအကဇာတ္ရံု အႏုပညာအဖြဲ႕သည္ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈရန္ တင္ဆက္ျပသျခင္း အလုပ္တာဝန္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးဆံုး ၿပီးေနာက္ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ဂုဏ္ထူးပါၿပီး ျပန္လာခဲ့သည္။ ဤအႀကိမ္ တိန္းပါးဆာၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ တရုတ္ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရံုး၏ မိတ္ၾကားခ်က္ အရ ကူမင္းၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသား အဆုိအကဇာတ္ရံု ဖြဲ႕စည္းသည့္ အႏုပညာအဖြဲ႕သည္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ ဘာလီျပည္နယ္သုိ႔ ၄၁ႀကိမ္ေျမာက္ ဘာလီ အႏုပညာပြဲကုိ ပါဝင္ခဲ့သည္။ အႏုပညာအဖြဲ႕သည္ ျပသသည့္ တိဗက္လူမ်ဳိး၊ တုိင္လူမ်ဳိး၊ ဝလူမ်ဳိး၊ ယီလူမ်ဳိး စသည့္ ယူနန္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အေျခအေန ရွိသည့္ ထူးျခားေသာ အဆုိအက မ်ားကုိ ခမ္းနားသုိက္ၿမိဳက္စြာ ျပသ၍ ဤအႀကိမ္ အႏုပညာပြဲတြင္ လွပေသာ ႐ႈခင္းတစ္ခု ျဖစ္လာ၍ အႏွစ္သာရႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ တင္ဆက္ျပပြဲသည္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံသားမ်ား လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆုိခံခဲ့သည္။

ဤအႀကိမ္ အႏုပညာပြဲ၏ ေခါင္းစဥ္သည္ “အသက္စြမ္းအား” ျဖစ္၍ ဘာလီျပည္နယ္ ၿမိဳ႕၊ ခရုိင္ (၉)ခု၊ အင္ဒုိနီးရွား ရပ္ကြက္(၂၁)ခုႏွင့္ ျပည္ပ ကုိယ္စားလွယ္ (၁၁)ေယာက္သည္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ယူနန္အႏုပညာအဖြဲ႕သည္ ဘာလီ အႏုပညာ ဗဟုိခ်က္မဇာတ္ရံု၌ မူလေသာ တရုတ္ တုိင္းရင္းသား အႏုပညာျပပြဲကုိ ဇြန္လ ၁၇ရက္တြင္ ျပသ၍ ဘာလီလူမ်ား အတြက္ လွ်ိ႕ဝွက္နက္နဲေသာ ယူနန္ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အင္ဒုိနီးရွား သမၼတ ေဇာ္ခယ္သည္ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး အေကာင့္ေပၚတြင္ ယူနန္ အႏုပညာအဖြဲ႕ ဘာလီ အႏုပညာပြဲကုိ ပါဝင္သည့္ အေျခအေနကုိ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Antara News Agency ႏွင့္ Tribun Bali စသည့္ အင္ဒုိနီးရွား အဓိက မီဒီယာမ်ားသည္ သတင္းေရးသားေဖာ္ျပ၍ ယူနန္ အႏုပညာအဖြဲ႕ကုိ မ်ားမ်ား ခ်ီးက်ဴး၍ ဤအႀကိမ္ တင္ဆက္ျပပြဲသည္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံသားသည္ တရုတ္ ရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာ၏ ညိႇႏုိင္စြမ္းကုိ ကုိယ္တုိင္ခံစားေစ၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေစ၍ အမ်ားျပည္သူ အခ်င္းခ်င္း နားလည္ေစခဲ့သည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္