တရုတ္ ဟယ္ဂ်ယ္လူမ်ဳိး ရုိးရာ ငါးသားေရအက်ႌႏွင့္ ငါးသားေရ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား ျပပဲြကုိ က်င္းပမည္

2019-06-25 15:02 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

160064

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဇြန္လ ၂၇ရက္မွ ၂၉ရက္အထိ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အႏုပညာ ရံပံုေငြ ေထာက္ပံ့သည့္ စီမံကိန္း အျဖစ္ တရုတ္ ဟယ္ဂ်ယ္လူမ်ဳိး ရုိးရာ ငါးသားေရအက်ႌႏွင့္ ငါးသားေရ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား ျပပဲြကုိ ကူမင္းေဝလင္ပန္းခ်ီျပတုိက္၌ က်င္းပမည္၊ ငါးသားေရအက်ႌ အမ်ဳိးသမီးဝတ္စံု (၁၀)စံု၊ အမ်ဳိးသားဝတ္စံု (၇)စံု၊ ကေလးဝတ္စံု (၈)စံု၊ ဝတ္လံု (၁၄)စံုႏွင့္ ငါးသားေရ အလွဆင္ပစၥည္း (၂၆)စံုကုိ အဓိကျပသမည္။

ဟယ္ဂ်ယ္လူမ်ဳိး အဝတ္တန္ဆာ ယဥ္ေက်းမႈသည္ တရုတ္ ရုိးရာေရွးေဟာင္းေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ယဥ္ေက်းမႈအျဖစ္ အဝတ္အစား ဒီဇုိင္းဆြဲျခင္း လက္ရာမ်ား အတြက္ ႂကြယ္ဝေပါမ်ားေသာ ဒီဇုိင္းဆြဲျခင္း ရႊင္လာသည့္ဉာဏ္ကုိ ေပးအပ္သည္။ ဤအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈသည္ တရုတ္ ဟယ္ဂ်ယ္လူမ်ဳိး ရုိးရာ ငါးသားေရအက်ႌႏွင့္ ငါးသားေရ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား ျပပြဲ ျပန႔္ပြားေအာင္လုပ္ျခင္း စီမံကိန္း အတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္သည္။

ဤစီမံကိန္းသည္ ျဒပ္ဝတၳဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္၏ ရုိးရာ အႏွစ္သာရကုိ တူးေဖာ္၍ ဟယ္ဂ်ယ္ငါးဖမ္းသူ၏ ဘဝဓေလ့ထံုးစံ၊ အမ်ဳိးသား လက္မႈအႏုပညာ၊ အမ်ဳိးသား အေျခအေနကုိ ျပသ၍ ဟယ္ဂ်ယ္လူမ်ဳိး၏ ထူးျခားေသာ ညိႇ႔ႏုိင္စြမ္းကုိ အျပည့္အဝ ျပသ၍ ပုိမ်ားေသာ သူသည္ ေရွးေဟာင္းေသာ ဟယ္ဂ်ယ္လူမ်ဳိး ငါးသားေရအက်ႌ ယဥ္ေက်းမႈကုိ သိရွိနားလည္ၿပီး ျဒပ္ဝတၳဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ကုိ အာရံုစုိက္ေစသည္။

ဤအႀကိမ္ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ျပပြဲကုိ ကူမင္းေဝလင္ပန္းခ်ီျပတုိက္သည္ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္၍ ကူမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားသည္ အခမဲ့ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္