၂၀၁၉ခုႏွစ္ SCO ကူမင္း မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ၍ လူအယာက္ (၂)ေသာင္း ပါ၀င္မည္

2019-06-25 16:30 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

161283

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ SCO (ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕) ကူမင္း မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ သတင္းရွင္းလင္းပြဲကုိ ဇြန္လ ၂၅ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ SCO ကူမင္း မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ လူေအယာက္ (၂)ေသာင္းသည္ ပါ၀င္၍ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ၊ ထက္ဝက္မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ၊ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး အေျပးၿပိဳင္ပြဲ၊ SCO မိသားစု အေျပးၿပိဳင္ပြဲ စသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ပါဝင္၍ ဒီဇင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မွစ၍ SCO ကူမင္း မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏွစ္တုိင္း ဒီဇင္ဘာလ ပထမ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်င္းပမည္ သတ္မွတ္ ခဲ့ပါသည္။

၎အနက္၊ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ လူအေယာက္ (၅)ေထာင္ ပါ၀င္ၿပီး ထက္ဝက္မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ လူအေယာက္ (၇)ေထာင္ ပါ၀င္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ လူေအယာက္ (၅)ေထာင္ ပါ၀င္ၿပီး SCO မိသားစု အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ မိသားစု အစု(၁)ေထာင္၊ လူအေယာက္ (၃)ေထာင္ ပါ၀င္၍ ၾသဂုတ္လ ပထမဆယ္ရက္ပုိင္း၊ ဒုတိယဆယ္ရက္ပုိင္းတြင္ နာမည္စာရင္း စတင္ ေပးသြင္းမည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အထိ၊ SCO ကူမင္း မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ (၃)ႏွစ္ ဆက္လက္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါၿပီ၊ ၿပိဳင္ပြဲ၏ အတုိင္းအတာ အဆက္မျပတ္ ျမႇင့္တင္ေပး၍ စုစုဟေပါင္း ၿပိဳင္ပြဲပါ၀င္သူ အေယာက္ (၅.၂)ေသာင္း ရွိခဲ့ပါၿပီ။

SCO အဖြဲ႕ဝင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အႀကီးအကဲ ေကာင္စီ အစည္းအေဝးကုိ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ ကာဂ်စ္စတန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘီရ္ွကက္၌ က်င္းပ၍ SCO ကူမင္း မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ SCO Issyk-Kul မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ဘီရ္ွကက္ ေၾကညာစာတမ္း ထဲသုိ႔ အတူတူ ေရးသားထည့္သြင္း ခဲ့ပါသည္။ SCO မာရသြန္ အေျပးျပဳင္ပြဲမ်ားကုိ SCO အဖြဲ႕ဝင္ အႀကီးအကဲ ေကာင္စီ အစည္းအေဝးတြင္ ထုတ္ေဖာ္သည့္ ေၾကညာစာတမ္းထဲသုိ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေရးသားထည့္သြင္းသည္ ျဖစ္ပါသည္။

161285

SCO ကူမင္း မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ SCO Issyk-Kul မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲသည္ SCO မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွ ပုိင္ဆုိင္တာ ျဖစ္၍ SCO ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ အားကစား ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း တုိးျမႇင့္ေစ၍ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ျပည္သူလူထု၏ ခ်စ္ၾကည္ေရး တုိးျမႇင့္ေစ၍ အဖြဲ႕ဝင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးခ်ဲ႕ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲကုိ SCO အဖြဲ႕၀င္မ်ား၌ က်င္းပ လ်က္ရွိသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္