ေႏြေခါင္ေခါင္ကာလတြင္ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား အပူပုိင္းေဒသ ရုကၡဥယ်ာဥ္သုိ႔ ပုိးစုန္းျပဴမ်ားကုိ သြားေတြ႕

2019-06-25 16:13 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

161696_670x670

161695_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ေႏြေခါင္ေခါင္ကာလတြင္ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား အပူပုိင္းေဒသ ရုကၡဥယ်ာဥ္ ထဲမွ ပုိးစုန္းျပဴမ်ား ႐ႈစားရန္ အေကာင္းဆံုးခ်ိန္သုိ႔ ဝင္ေရာက္၍ ပုိးစုန္းျပဴးမ်ားသည္ အစုလုိက္အအုပ္လုိက္ၿပီး သစ္ရြက္၊ ျမက္ဖုတ္၊ ေရကန္မ်က္ႏွာျပင္၊ ထုိ႔ထက္မက ခရီးသည္မ်ား၏ နားေဘးတြင္ အားရပါးရ လြင့္ပ်ံ၍ ကေလးပံုျပင္ထဲမွ ကမၻာကုိ လုိပါသည္။ တစ္ကမၻာလံုး ေပၚတြင္ ပုိးစုန္းျပဴ အမ်ဳိး(၂)ေထာင္ခန႔္ ရွိ၍ သမပုိင္းေဒသႏွင့္ အပူပုိင္းေဒသမွ စုိထုိင္းသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထဲတြင္ ေနထုိင္ၿပီး သာမန္အားျဖင့္ ျမစ္ဖ်ားခံရာကုိ မထြက္တတ္ဘူး။

161697_670x670

161699_670x670

161700_670x670

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္