အဌမအႀကိမ္ ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖလွယ္ျခင္း ႏွီးေႏွာပြဲကုိ ၂၄ရက္ေန႔ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ စတင္က်င္းပ

2019-06-24 16:22 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

155854_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) အဌမအႀကိမ္ ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖလွယ္ျခင္း ႏွီးေႏွာပြဲကုိ ၂၄ရက္ေန႔မွ ၂၉ရက္ေန႔အထိ ကူမင္း၊ ခ်ဴက်င့္၊ ေပါင္စန္း၊ ခ်ဴ႐ံႈ၊ ဟံုဟယ္၊ ဖူအယ္၊ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား၊ တလီ စသည့္ေနရာမ်ား၌ က်င္းပ၍ ကြင္းဖြင့္ပြဲကုိ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္။

ဤပြဲသည္ ဗဟုိအစုိးရသည္ ထုိင္ဝမ္ ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္း အေျခအေန တစ္ခုလံုး၏ အေရးႀကီးေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံတစ္ခုလံုးတြင္ ယူနန႔္ ထူးျခားခ်က္ရွိသည့္ ထုိင္ဝမ္ေရလက္ၾကား ႏွစ္ဖက္ကမ္း ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၏ အေရးႀကီးေသာ အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤႏွစ္ က်င္းပသည့္ပြဲသည္ ကြင္းဖြင့္ပြဲ၊ စီမံကိန္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ ေဟာေျပာပြဲ၊ ၾကည့္႐ႈေလ့လာျခင္း၊ ဖုိရမ္၊ ဖလွယ္ျခင္း စသည့္ လႈပ္ရွားမႈ (၂၁)ခု ပါဝင္ပါသည္။ ထုိင္ဝမ္ေရလက္ၾကား ႏွစ္ဖက္ကမ္း မွလာေသာ အစုိးရေခါင္းေဆာင္၊ လုပ္ငန္းရွင္၊ ပညာရွင္၊ ထင္ရွားသူ အေယာက္ (၁၈၀၀)ေက်ာ္ကုိ ဆြဲေဆာင္၍ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ပါဝင္တက္ေရာက္ ပါသည္။ ဤအႀကိမ္ပြဲ၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္း၊ အတုိင္းအတာႏွင့္ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ အခုႏွစ္မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖလွယ္ျခင္း ႏွီးေႏွာပြဲထဲတြင္ အႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

ဤႏွစ္လႈပ္ရွားမႈသည္ အဆင့္အတန္း ျမင့္ျခင္း၊ အတုိင္းအတာ ႀကီးမားျခင္း စသည့္ ထူးျခားခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ ဤအႀကိမ္ပြဲသည္ ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ ယဥ္ေက်းမႈ အဆန္းထြင္ေရးလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖုိရမ္ကုိ သီးျခား စီမံျပင္ဆင္၍ ထုိင္ဝမ္ေရလက္ၾကား ႏွစ္ဖက္ကမ္း ယဥ္ေက်းမႈ၊ ခရီးသြားလာေရး စသည့္နယ္ပယ္မ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္၊ အႏုပညာရွင္၊ ထင္ရွားသူ မ်ားအား ဖိတ္ၾကားၿပီး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ လာပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ယူနန္ ထုိင္ဝမ္ ႏွစ္ေနရာတုိ႔သည္ အဓိက စီမံကိန္း(၁၀)ခု၏ စာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိ၍ ကူမင္း-ထုိင္က်ံဳး တုိက္ရုိက္ေလေၾကာင္းလုိင္းကုိ ဖြင့္လွစ္မည္။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ထုိင္ဝမ္ကုန္သည္မ်ား အတြက္ ျပည္နယ္ခြဲ(ၿမိဳ႕) (၅)ခု၊ စီမံကိန္း အခု(၄၀)နီးပါးလည္း မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီမည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

မူေဆြဟြာ ေတာမႈိေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ထြက္ေတာမႈိမ်ားကို ေတာေတာင္မွ ထမင္းစားစားပြဲအေပၚသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ကူညီေပး