တလီၿမိဳ႕ ႐ႈပ္ေပေတာင္သစ္ေတာဥယ်ာဥ္ကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးေျမာက္၍ ဖြင့္လွစ္

2019-06-20 16:01 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

156385

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခုတေလာ၊ တလီၿမိဳ႕ အယ္ဟုိင္ေရကန္ အေရွ႕ကမ္းတြင္ ဇီဝလကၡဏာ ေကာင္းမြန္က်နလာေအာင္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေပး၍ ျမစ္ဝွမ္းေဒသ ျပဳျပင္သည့္ စံျပ စီမံကိန္း ျဖစ္ေသာ ႐ႈပ္ေပေတာင္သစ္ေတာဥယ်ာဥ္ကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးေျမာက္၍ အမ်ားျပည္သူ အတြက္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ဤဥေယ်ာဥ္၏ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးေငြ အယြမ္(၁၃၀)သန္း ရွိ၍ သစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိးမႈ ဧရိယာ အမုိ(၁၁၉၀) ရွိ၍ စိမ္းလန္းစုိေျပေရး၊ သစ္ေတာ၊ သေဘၤာသံလြင္ပင္ ေရာေႏွာစုိက္ပ်ဳိး သစ္ေတာႏွင့္ မယားနင္းစုိက္စခန္း (၃)ပုိင္း ဖြဲ႕စည္းလုိက္၍ လက္ဆည္ကန္၊ Fitness trails၊ ဝန္ေဆာင္ေပးဌာန စသည္တုိ႔ ရွိသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္