ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စည္းေဝးပြဲတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ ေငြေၾကး အယြမ္(၆၀၉.၃)ဘီလ်ံရွိ

2019-06-18 17:14 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စည္းေဝးပြဲသည္ ဇြန္လ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ရုပ္သိမ္းပါသည္။ ပဏာမ ေပါင္းရံုးထားျခင္း အရ ပြဲက်င္းပရာတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ စီမံကိန္း(၄၀၇)ခု၊ အဖုိး (၆၀၉.၃)ဘီလ်ံ ရွိပါသည္။

ဤအႀကိမ္ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စည္းေဝးပြဲသည္ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ယူနန္ စီးပြားေရး လူမႈေရး ဖံြ႕ဖုိးတုိးတက္မႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေလးဆံုေပး၍ ဒုတိယအႀကိမ္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖုိရမ္၊ ၁၄ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ေတာင္အရွ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဖုိရမ္၊ တတိယအႀကိမ္ တရုတ္-အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဖုိရမ္ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈ (၁၄)ခုကုိ က်င္းပ၍ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဧည့္သည္ေတာ္ အေယာက္ (၅၅၀၀)ေက်ာ္ကုိ ဆြဲေဆာင္ ပါဝင္လာခဲ့သည္။ စည္းေဝးပြဲ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ စသည့္ နယ္ပယ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသဆုိင္ရာ၊ ႏုိင္ငံတကာဆုိင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ အႏုပညာ ဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ျပင္ညီစင္တုိ႔ ျဖစ္လာ၍ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ေကာင္းမြန္ေသာ ရုပ္ပံုလႊာကုိ အျပည့္အဝ ျပသၿပီး တရုတ္ႏွင့္ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံတုိ႔၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ လူမႈေရး ဖလွယ္ျခင္း တုိးျမႇင့္ၿပီး တရုတ္ျပည္သူျပည္သားႏွင့္ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔ အၾကားမွ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ တုိးျမႇင့္ ခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိ တကၠသုိလ္ (၁၆)ေက်ာင္း မွလာေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အေယာက္(၁.၅)ေထာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အေယာက္(၁)ေသာင္းသည္ ျပပြဲအတြက္ ေက်ပြန္ေစ့စပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပး၍ ျပပြဲပါ၀င္သူ၏ အခြင့္အေရးအက်ဳိးအျမတ္ကုိ ထိေရာက္တိက်စြာ ကာကြယ္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ျပပြဲက်င္းပသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ၾကည့္႐ႈသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ စီမံေဆာက္လုပ္ ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္