ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ အႏုပညာရွင္ ပူးတြဲျပပြဲကုိ စတင္က်င္းပ၍ ဇြန္လ ၂၉ရက္ မတုိင္မီ အခမဲ့ ၾကည့္ႏုိင္

2019-06-18 16:26 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) "ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ ပန္းခ်ီဆြဲျခင္း၊ ယူနန္ Heavy Colored Picture ႏွင့္ ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ အႏုပညာရွင္ ပူးတြဲျပပြဲ"ကုိ ဇြန္လ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ျပတုိက္၌ စတင္က်င္းပ ယူနန္၊ ထုိင္ဝမ္ ႏွစ္ေနရာမွ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ ပန္းခ်ီ(၁၂၈)ခ်ပ္ကုိ ျပသသည္။

အဌမအႀကိမ္ ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖလွယ္ျခင္း ႏွီးေႏွာပြဲ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခု အျဖစ္၊ ပူးတြဲျပပြဲသည္ ထုိင္ဝမ္ေရလက္ၾကား ႏွစ္ဖက္ကမ္း အႏုပညာ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း၏ စိတ္ဓါတ္ဆက္ခံေရးႏွင့္ ဖန္တီးျခင္း တုိ႔ျဖင့္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ အျဖစ္၊ ယူနန္-ထုိင္ဝမ္ ႏွစ္ေနရာမွ အႏုပညာရွင္ (၅၈)ေယာက္၊ အခ်ပ္(၃၀၀)ေက်ာ္ကုိ ဆြဲေဆာင္ပါဝင္လာသည္။

ဤအႀကိမ္ ျပပြဲ ကြင္းဖြင့္ၿပီးေနာက္ ဇြန္လ ၂၉ရက္ေန႔အထိ အဆက္မျပတ္ က်င္းပမည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕ ျပတုိက္ အျပင္ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ားကုိ ထုိင္ဝမ္ေရလက္ၾကား ႏွစ္ဖက္ကမ္း ကူးလူးဆက္ဆံေရး စခန္း က်ဴက်ဴယိစုခံုးက်န္း၊ ထုိင္ဝမ္ေရလက္ၾကား ႏွစ္ဖက္ကမ္း ကူးလူးဆက္ဆံေရး စခန္း က်ဴက်ဴယိစုခံုးက်န္း တုပ္နန္ျပတုိက္ခြဲတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း ျပသၿပီး ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား အတြက္ အခမဲ့ ဖြင့္လွစ္မည္။

 

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္