ေတာမႈိ မ်ားမ်ား စတင္ေရာင္းခ်၍ Thelephora ganbajun Zang တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ (၁၂၀၀)မွ (၁၅၀၀)အထိလုိ

2019-06-17 16:32 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

timg

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ေတာမႈိ မ်ားမ်ား စတင္ေရာင္းခ်၍ အဖုိးသည္ ယခင္ကထက္ မ်ားမ်ား ေလွ်ာ့က်လာ၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္ လက္ကားကုန္သည္မ်ားသည္ ေစ်းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ေတာမႈိ ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူသည္ ဟု သတင္းေထာက္သည္ ဇြန္လ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္မုိေဆြဟြာ ေတာမႈိ ေရာင္းဝယ္ေရး စင္တာႏွင့္ ဇြန႔္ရွင္း လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းေစ်းသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီးေနာက္ သိရွိခဲ့သည္။

မိတ္ဆက္ျခင္းအရ ေလာေလာဆယ္တြင္ ရာတီဥတု ေကာင္းၿပီး မုိးက်ၿပီးေနာက္ ေနထြက္ၿပီး ေတာမႈိ ႀကီးျပင္းလာ သည့္အတြက္ အလြန္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ဇြန္လ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ ေတာမႈိေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာ တစ္ခုလံုး၏ ေတာမႈိ ေရာင္းဝယ္ေရးပမာဏ အတန္(၅၀)မွ (၈၀)အထိ ရွိ၍ ေပါင္စန္း၊ တလီ၊ ေဝစန္း စသည့္ေနရာတုိ႔မွ အဓိက လာပါသည္။

အခု Boletus၊ Termite Mushroom၊ Russula virescens မ်ား၏ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။ ၎အနက္၊ Boletus တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္(၅၀)မွ (၇၀)အထိ၊
Boletus luridus တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္(၈၀)မွ (၂၀၀)အထိ၊ Boletus albus Peck တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္(၈၀)မွ (၁၃၀)အထိ ေရာင္းေနသည္။ Termite Mushroom တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္(၁၅၀)မွ (၅၀၀)အထိ၊ Russula virescens တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္(၂၅၀)မွ (၅၀၀)အထိ ေရာင္းေန၍ အဖုိးအႀကီးအခ်ဳိသည္ ကုန္ထြက္ရာေဒသႏွင့္ အရည္အခ်င္း အရ ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ Thelephora ganbajun Zang သည္ ေစ်းႀကီးေသး၍ တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္(၁၂၀၀)မွ (၁၅၀၀)အထိ ေရာင္းေနသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္