ယူနန္ ထြက္ကုန္ပစၥည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျပပြဲတြင္ ျပသ

2019-06-14 17:46 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စည္းေဝးပြဲတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပသသည့္အျပင္ ယူနန္ ထြက္ကုန္ပစၥည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိလည္း ျပသသည္။

151835

151836

151837

151839

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္