ေတာင္အာရွ ဟန္အမူအရာ

2019-06-14 17:15 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စည္းေဝးပြဲ က်င္းပရာတြင္ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား မွလာေသာ ကုန္သည္မ်ားသည္ အလုပ္မ်ား၍ ေပ်ာ္ရႊင္သည္။ သူတုိ႔သည္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္သည္၊ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေဆြေႏြသည္၊ ျပတုိက္ကုိ လည္ပတ္သည္။ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္သည္။

151845_670x670

151846_670x670

151844

151847

151848

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္