၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စည္းေဝးပြဲသုိ႔ လည္ပတ္ရန္ လမ္းၫႊန္

2019-06-14 17:01 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စည္းေဝးပြဲသည္ ဇြန္လ ၁၂ရက္ မနက္ပုိင္းတြင္ ကူမင္း တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရး စင္တာ၌ ကြင္းဖြင့္ခဲ့သည္။ ဤအႀကိမ္ျပပြဲကုိ (၇)ရက္ၾကာ က်င္းပ၍ ျပတုိက္(၁၇)ခု၊ စံျပ ျပခန္းေနရာ အခု(၇၅၀၀)ကုိ ေထာင္လုိက္သည္။ ႏုိင္ငံ၊ ေဒသႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း (၇၄)ခု၊ ျပည္တြင္း ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္ခြဲ အခု(၂၀)မွ လုပ္ငန္း (၃၃၄၈)ခုသည္ ပါဝင္တက္ေရာက္သည္။

ျပပြဲသည္ ဇြန္လ ၁၃ရက္ မွစ၍ အမ်ားျပည္သူ အတြက္ ဖြင့္လွစ္မည္။ ျပသေရးေဒသ (၆)ခုကို ေထာင္လုိက္၍ သီးျခား အေၾကာင္းအရာ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ေတာင္အာရွ၊ ႏုိင္ငံတကာ၊ ျပည္တြင္း၊ မၿပီးဆံုးေသာ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲ ပါဝင္သည္။ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ျပတုိက္၊ ေတာင္အာရွျပတုိက္၊ ထုိင္ဝမ္ျပတုိက္၊ အစားအစာႏွင့္ ေနထုိင္မႈသံုးပစၥည္းျပတုိက္ အျပင္ ၍ႏွစ္“ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးျပတုိက္၊ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ စြမ္းအင္ေပးဝတၴဳျပတုိက္ စသည့္ျပတုိက္မ်ားကုိလည္း သစ္သစ္ဆန္းဆန္း ျပသသည္။

အစားအစာမ်ား

ေတာင္အာရွျပတုိက္ ထဲတြင္ ဒူးရင္းသီးမုန႔္၊ ငွက္သုိက္၊ ေကာ္ဖီ၊ အစီမ္းေရာင္ ကြၽဲေကာသီး၊ ပင္လယ္ထြက္ပစည္း စသည့္ အစားအစာမ်ားကုိ ဝယ္ယူႏုိင္သည္။

151127

ထုိင္းႏုိင္ငံ လိတစီးပဲႏုိ႔သည္ ျပပြဲကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ပါဝင္သည္။ လိတစီးသည္ အာရွတုိက္ အႀကီးဆံုးေသာ ပဲႏုိ႔ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္၊ တျခား အေရွ႕ေတာင္အာရွ ပဲႏုိ႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္လွ်င္ လိတစီးပဲႏုိ႔သည္ ပုိခ်ဳိၿပီး အရသာလည္း ပုိေကာင္းသည္၊ ပဲ၊ ေခ်ာကလိတ္၊ သၾကားနည္း၊ သၾကားမရွိ၊ လက္ဖက္ေျခာက္စိမ္း ျဖစ္ေသာ အရသာ(၅)မ်ဳိးကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။

151128

ျမန္မာျပတုိက္တြင္ “စိန္တစ္လံုး” သရက္သီးကုိ လူႀကိဳက္မ်ားသည္။ ဤႏွစ္ စိန္းတစ္လံုး ေရာင္းသူသည္ မူဆယ္မွ လာ၍ စိန္တစ္လံုး စသည့္ သရက္သီး သံုးမ်ဳိးကုိ ေရာင္းေနသည္။ စိန္တစ္လံုး တစ္ကီလုိဂရမ္ (၁၅)ယြမ္ လုိသည္။ “စိန္တစ္လံုး” သရက္သီး၏ အရသာ အေကာင္းဆံုးသည္။

151129

အစားအစာႏွင့္ ေနထုိင္မႈသံုးပစၥည္းျပတုိက္တြင္ ျပည့္စံုေသာ ယူနန႔္ အစားအစား မ်ားကုိ ျမည္းၾကည့္ႏုိင္သည္။ ဆိတ္သား၊ အေမႊးအႀကိဳင္ျဖင့္ အႏူးခ်က္ထားေသာသား၊ မီးရွည္၊ ေခါက္ဆြဲ စသည္တုိ႔ ရွိသည္။ ျပတုိက္ထဲတြင္ ယူနန္ ေနရာအသီးသီးမွ ထူးျခားေသာ သေရစာမ်ား အျပင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ေနရာအသီးသီးမွ နာမည္ေက်ာ္ေသာ သေရစာမ်ားလည္း ရွိသည္။

သိပံၸနည္းပညာ

ဤအႀကိမ္ ျပပြဲတစ္ခုလံုးကုိ 5Gမုိဘုိင္းကြန္ရက္ျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းသည္။ ျပပြဲပါဝင္သည့္ ကုန္သည္ႏွင့္ လည္ပတ္လာသည့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား တုိ႔သည္ 4K၊ AI၊ AR၊ VR စသည့္ ဒီဂ်ီတယ္နည္းပညာမ်ားကုိ ထိေတြ႕ခံစားႏုိင္သည္။

151130

ထုိ႔ျပင္၊ ဤႏွစ္ သစ္လြင္ ေထာင္လုိက္သည့္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ျပတုိက္သည္ ေရွ႕တန္းက်နည္းပညာျဖင့္ ယူနန္ႏွင့္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” တစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး ဖလွယ္ျခင္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ စုစည္းျပသသည္။ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားသည္ အေထြေထြ ျပသေရးေဒသ၌ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု”သည္ ယူနန္အတြက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစား ႏုိင္သည္။

ယဥ္ေက်းမႈ

သစ္သားယဥ္ေက်းမႈျပတုိက္တြင္ တႏုိင္ငံလံုး မေဟာ္ဂနီသစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိသည္။ ယူနန္၊ ကြန္တံုး၊ ေဇ့က်န္း၊ ဖူက်န႔္ စသည့္ျပည္နယ္မ်ားမွ ထြက္လာသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ပါကစၥတန္၊ နီေပါ၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအုိ စသည့္ ေတာင္အရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားမွ သစ္ကုိင္းပန္းပု၊ သစ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ လက္မႈအႏုပညာပစၥည္း စသည္တုိ႔လည္း ရွိသည္။

151134

အရွည္ (၃)မီတာ၊ အျမင့္ဆံုး (၂.၆)မီတာ၊ အက်ယ္ (၁.၃)မီတာ၊ အေလးခ်ိန္ (၈)တန္၊ (၃)ႏွစ္ၾကာကုန္၍ ျပဳလုပ္သည့္ သစ္ကုိင္းပန္းပုလက္ရာကုိ ဤအႀကိမ္ျပပဲြတြင္ ပထမအႀကိမ္ ျပသ၍ ခြန္ေဇသည္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သည့္ အေျခအေနကုိ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပသည္။

151137

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ယဥ္ေက်းမႈ အတြက္ စိတ္ဝင္စားသည့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးျပတုိက္သုိ႔ လည္ပတ္ရမည္။ ဤျပတုိက္သည္ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စည္းေဝးပြဲတြင္ ေဖာ္ျပ၍ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး သရုပ္ျပသေရးေဒသ၊ ျဒပ္ဝတၳဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စီမံကိန္းမ်ား ျပသေရးေဒသ၊ Smart Tourism ျပသေရးေဒသ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျပသေရးေဒသ၊ ခရီးသြားကုန္ပစၥည္း ျပသေရးေဒသ စသည့္ ျပသေရးေဒသ (၈)ခု ပါဝင္သည္။

151139

၎အနက္၊ ယူနန္ ျဒပ္ဝတၳဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ျပသေရးေဒသသည္ ထူးျခားခ်က္ မ်ားသည္။ ေပလူမ်ဳိး ေဆးဆုိးျခင္း အႏုပညာ၊ ယီလူမ်ဳိး ပန္းထုိးျခင္း နည္းပညာ စသည့္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္သည့္ ျဒပ္ဝတၳဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စီမံကိန္း အခု(၂၀)ကုိ စုစည္းျပသသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္