အိႏိၵယကုန္သည္ ကူဖူထာသည္ ျပပဲြပါဝင္၍ ယူနန္ေစ်းကြက္ကုိ ခ်ဲ႕ထြင္မည္ ဟုေမွ်ာ္လင့္

2019-06-13 15:20 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

151394

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “မၿပီးဆံုးေသာ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲ” ျပတုိက္ကုိ ဇြန္လ ၁၂ရက္ မနက္ပုိင္းတြင္ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ရုပ္ပံုလႊာျပတုိက္ ႏွင့္ ထူးျခားေသာ ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးျပတုိက္ကုိ ပထမအႀကိမ္ တင္ျပခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ရုပ္ပံုလႊာျပတုိက္ ၁၄ မွ အိႏိၵယ ျပခန္းေနရာ ထဲတြင္ အိမ္သံုးအဆင္တန္ဆာ၊ ေခတ္စားေသာ အဝတ္တန္ဆာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ခင္းက်င္းထား၍ မ်ားျပားေသာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားကုိ ဆြဲေဆာင္ခဲ့သည္။

151121_500x500

ျပခန္းေနရာထဲတြင္ တရုတ္ အိႏိၵယ ဖလွယ္ေရးစင္တာ အမႈေဆာင္ဒုဥကၠဌ ကူဖူထာသည္ ဤအႀကိမ္ ပါလာသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ေနခဲ့သည္၊ ကုမၸဏီမွ ISHATVAMLOOM TREE ႏွင့္LYLA ထြက္ကုန္ပစၥည္း ပါဝင္သည္။

151122_500x500

ဤအႀကိမ္သည္ ကူဖူထာသည္ ကူမင္းသုိ႔ ပထမအႀကိမ္ လာေရာက္သည္၊ သူသည္ သာယာလွပေသာ ကူမင္းၿမိဳ႕ အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ စြဲမွတ္ထင္ဟပ္ခ်က္ ရွိသည္။ ဤတြင္ ရာသီဥတု သင့္ေတာ္သည္၊ လူမ်ားသည္ စိတ္အားထက္သန္သည္၊ ၿမိဳ႕ျပ တည္ေဆာက္ေရးသည္ ေခတ္မွီသည္။

151123_500x500

ကူဖူထာသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမ်ားေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္ ဟုထင္သည္။ ဤတြင္ သဘာဝသယံဇာတ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝ၍ ကုန္သြယ္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းမြန္သည္၊ မ်ားျပားေသာ တျခားေနရာမွ လာေသာ ခရီးသည္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ ရံုသာမက ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးသူလည္း မ်ားမ်ား ဆြဲေဆာင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ပုိမ်ားေသာ အိႏိၵယအဝတ္တန္ဆာကုိ တင္ပုိ႔ႏုိင္မည္ ဟုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ားမ်ား ရွိသည္။

151124_500x500

ယူနန္ျပည္နယ္၍ မ်ားျပားေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ရွိသည္ကုိ သိၿပီးေနာက္ ကူဖူထာသည္ ပုိမ်ားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိသည္။ သူသည္ ပထမအႀကိမ္လာလွ်င္ ဤေနရာကုိ ႏွစ္သက္သည္၊ ေနာက္ေနာင္တြင္ ယူနန္၊ ကူမင္းသုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ လာမည္ ယံုၾကည္သည္ ဟုေျပာဆုိခဲ့သည္။ သူသည္ အမွတ္တံဆိပ္ ဒီဇုိင္းဆြဲရာတြင္ ယူနန႔္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အေျခအေနကုိ ထည့္သြင္း၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သည္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ရန္ တြန္းအားေပးမည္ ဟုစဥ္းစားသည္။

151125_500x500

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္