အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဟန္အမူအရာ

2019-06-13 10:46 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စည္းေဝးပြဲသည္ ဇြန္လ ၁၂ရက္တြင္ ကူမင္း၌ ကြင္းဖြင့္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ ပါဝင္သည္။

151167_500x500

151169_500x500

151170_500x500

151172_500x500

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္