ဧည့္သည္ေတာ္ႏုိင္ငံ ကေမၻာဒီးယားျပတုိက္ကုိ ဖြင့္လွစ္၍ စာေပအႏုပညာအဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ငံျခား ယဥ္ေက်းမႈ အေျခအေနကုိ ျပသ

2019-06-12 18:23 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

151056

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စည္းေဝးပြဲ၏ ဧည့္သည္ေတာ္ႏုိင္ငံ ကေမၻာဒီးယားျပတုိက္္ ဖြင့္ပြဲကုိ ဇြန္လ ၁၂ရက္ မနက္ပုိင္းတြင္ တိန္ခ်ီး ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ ျပတုိက္နံပါတ္၇၌ က်င္းပခဲ့သည္။

151055

ဤအႀကိမ္ျပပြဲတြင္ ကေမၻာဒီးယားႏုိ္င္ငံသည္ “မူလကေမၻာဒီးယား”ျဖင့္ ဒီဇုိင္းဆြဲ အေတြးအေခၚ အျဖစ္ စတုရန္းမီတာ(၆၀၀) က်ယ္ဝန္းေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ျပတုိက္ကုိ တည္ေဆာက္၍ တရုတ္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” အဆုိျပဳခ်က္ထဲမွ “ပင္လယ္ေပၚ ပုိးလမ္းမႀကီး” အေတြးအေခၚႏွင့္ အလြန္ကုိက္ညီသည္။

151054

ကေမၻာဒီးယား စာေပအႏုပညာအဖြဲ႕သည္ ျပပဲြက်င္းပရာတြင္ တင္ဆက္ျပသ၍ ကမၻာသုိ႔ ယဥ္ေက်းမႈ အေျခအေနကုိ ျပသမည္။ ဤအႀကိမ္ျပပြဲတြင္ ကေမၻာဒီးယားႏုိ္င္ငံသည္ ပုဂၢလိကပုိင္လုပ္ငန္း အခု(၂၀)ကုိ ဖြဲ႕စည္း၍ ျပခန္းေနရာ (၄၈)ခုကုိ တည္ေဆာက္သည္။ ျပပြဲအားျဖင့္ သစ္လြင္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရယူၿပီး သစ္လြင္ေသာ ေစ်းကြက္ကုိ တုိးခ်ဲ႕ၿပီး သစ္လြင္ေသာ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ေဖာ္ကုိ ေပါင္းဖက္ၿပီး သစ္လြင္ေသာ စီမံကိန္းကုိ ရယူ၍ ပုိမ်ားေသာ တရုတ္ခရီးသည္မ်ားသည္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈရန္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္မည္ ဟုေမွ်ာ္လင့္သည္။

151053

ဧည့္သည္ေတာ္ႏုိင္ငံ ကေမၻာဒီးယားျပတုိက္သည္ အဓိက အေရာင္သည္ အဝါေရာင္ျဖစ္၍ ကေမၻာဒီးယား၏ အေဆာက္အအံု အေျခအေနႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ဒီဇုိင္းဆြဲသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ တုိ႔သည္ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ စသည့္နယ္ပယ္မွ ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျပသသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္