၂၀၁၉ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စည္းေဝးပြဲကုိ တိန္ခ်ီးႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ၌ က်င္းပ

2019-06-12 12:23 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

150601

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စည္းေဝးပြဲကုိ ဇြန္လ ၁၂ရက္ မနက္ပုိင္းတြင္ တိန္ခ်ီးႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ၌ က်င္းပသည္။

ဤအႀကိမ္ျပပြဲသည္ “တံခါးဖြင့္ေပၚလစီ က်င့္သံုးသည့္ ေရွ႕တန္း၌ အတူစုစည္းျခင္း၊ ဗဟုိခ်က္မမွျဖာထြက္ျခင္း စင္တာကုိ အတူတည္ေဆာက္ျခင္း၊ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အတူစံစားျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စုစုေပါင္း ျပတုိက္(၁၇)ခု၊ စံျပျပခန္းေနရာ အခု(၇၅၀၀)ကုိ ေထာင္လုိက္၍ ျပသေရး အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမီတာ (၁.၇)သိန္းခန႔္ ရွိသည္။

ျပပြဲကုိ ဇြန္လ ၁၂ရက္မွ ၁၈ရက္အထိ က်င္းပမည္။ ၎အနက္၊ ဇြန္လ ၁၂ရက္ မနက္ပုိင္းတြင္ ကြင္းဖြင့္ပြဲကုိ က်င္းပ၍ ညေနသည္ သီးျခားကုန္သည္မ်ား ျပပြဲပါဝင္ရန္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးခ်ိန္ ျဖစ္၍ ဇြန္လ ၁၃ရက္မွ ၁၈ရက္အထိ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ဖြင့္လွစ္မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္