ယူနန္၊ ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ရုိက္ကူးသည့္ မွတ္တမ္းတင္ကားကုိ ဇြန္လ ၁၂ရက္ စတင္ထုတ္လႊင့္မည္

2019-06-11 15:38 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

149454

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယူနန္ျပည္နယ္ အသံလြင့္ႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန YTV အရံခ်ယ္နယ္လုိင္း တုိ႔သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ရုိက္ကူးသည့္ မွတ္တမ္းတင္ကား အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း-ျမန္မာ (သာယာလွပေသာ ျမန္မာ)ကုိ ဇြန္လ ၁၂ရက္မွ ၁၅ရက္အထိ ယူနန္ၿဂိဳဟ္တုရုပ္ျမင္သံၾကား၌ ထုတ္လႊင့္မည္၊ တစ္ညတစ္ပုိင္း၊ တစ္ပုိင္း (၃၀)မိနစ္ ျဖစ္သည္။ ဤမွတ္တမ္းတင္ကားသည္ ယူနန္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ရုိက္ကူးၿပီးေနာက္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕သည္ ျဖစ္သည္၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိလည္း ျပသသည္။

149448

မွတ္တမ္းတင္ကားသည္ ေလေၾကာင္းရုိက္ကူးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ ယူနန္ေတာင္ပုိင္း တရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ လန္ျခာျမစ္ မဲေခါင္ျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္မွ လူမႈရုိးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ သဘာဝအေျခအေန၊ သဘာဝ ပထဝီအေျခအေန၊ လူမ်ဳိးေနထုိင္မႈ အေျခအေန စသည္တုိ႔ကုိ ျပသ၍ တရုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔၏ လူမႈေရးသမုိင္း၊ အမ်ဳိးသား လူမႈရုိးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ သဘာဝအေျခအေနကုိ အျပည့္အဝ ျပသၿပီး မွတ္တမ္းတင္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ တုိးျမႇင့္ေစသည္။ ရုိက္ကူးရာတြင္ ရုိက္ကူးထုတ္လုပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ႏွစ္ကီလုိမီတာ ေလွ်ာက္သြား၍ ျမန္မာေျမာက္ပုိင္းမွ သစ္ေတာမွ ျမန္မာေတာင္းပုိင္းမွ ပင္လယ္ကမ္းရုိးတန္း ေဘးသုိ႔ ေလွ်ာက္သြား၍ ေျခရာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္နယ္(၃)ခုႏွင့္ တုိင္း(၇)ခုကုိ ျပန႔္ႏံွ႔၍ ျမန္မာ့ထူးျခားခ်က္ ရွိသည့္ ရဟန္းေတာ္၊ ကုန္သည္၊ သစ္ခုတ္သူ၊ စားက်က္ခ်သူ၊ ေလွေလွာ္သူ စသည့္ မတူေသာသူမ်ားကို ရုိက္ကူးသည္။ ရုိက္ကူးထုတ္လုပ္ ၿပီးေျမာက္ ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါဝင္ခဲ့သည္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဆဌမအႀကိမ္ “SONY 4k Hdr cup competition” တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပထမဆု ရခဲ့သည္။

149450

အခု၊ မွတ္တမ္းတင္ကား၏ trailers ကုိ ျမန္မာမဂၤလာဝက္ဘ္ဆုိက္တ္မွ ဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္ Mingalar News ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန YTV အရံခ်ယ္နယ္လုိင္းမွ ဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္ YTVတြင္ ထုတ္လႊင့္ပါၿပီ၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ မွတ္တမ္းတင္ကားကုိ ဇူလုိင္လတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထုတ္လႊင့္မည္ ခန႔္မွန္သည္။

149452

ေနာက္ေနာင္တြင္ ရုိက္ကူးထုတ္လုပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ (၅၆)မိနစ္ ၾကာရွည္ေသာ ရုပ္ရွင္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း-ျမန္မာကုိ ထုတ္လုပ္၍ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ က်င္းပသည့္ Cannes International Film Festival ေပၚတြင္ ထုတ္လႊင့္ျပသမည္၊ ဥေရာပတုိက္တြင္ ျပန႔္ႏံွ႔သည့္အတြက္ ျပင္ဆင္သည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ဤအဖြဲ႕သည္ လာအုိႏုိင္ငံေတာ္ ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္တြင္ လာအုိသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မွတ္တမ္းတင္ကားမ်ားကုိ ရုိက္ကူးမည္။

149449

149451

149453

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္