ယူနန္ ႏုိင္ငံတကာ Smart Tourism စည္းေဝးပြဲျပပဲြသည္ ေမလ ၂၃ရက္တြင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဖြင့္လွစ္မည္

2019-05-22 17:31 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

136217

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယူနန္ ႏုိင္ငံတကာ Smart Tourism စည္းေဝးပြဲျပပဲြသည္ ေမလ ၂၃ရက္တြင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အခမဲ့ ဖြင့္လွစ္၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ျပပြဲက်င္းပရာေနရာ၌ နာမည္စာရင္းေပးသြင္းၿပီး အဝင္လက္မွတ္ ထုတ္ယူၿပီး လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္။

136218

ဤအႀကိမ္ ျပပြကုိ ယူနန္ျပည္နယ္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဦးစီးဌာန၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ အစုိးရ၊ Tencent တုိ႔သည္ ဦးစီးက်င္းပသည္။ ျပပဲြ၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ စတုရန္းမီတာ (၁)ေသာင္း ရွိ၍ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ အေထြေထြ ျပသေရးေဒသ၊ ယူနန္ Smart Tourism ျပသေရးေဒသ၊ Smart Tourism လုပ္ငန္း ျပသေရးႏွင့္ ေလ့လာခံစားသည့္ ေဒသ၊ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားလာေရး ဖလွယ္မႈ ျပသေရးေဒသ၊ Smart Tourism အမွတ္တံဆိပ္ ျပန္ၾကားေရးေဒသ ေထာင္လုိက္၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္ငန္း(၆၅)ခုသည္ ပါဝင္လာသည္။ ဤလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ခရီးစဥ္တစ္ခုလံုး ထဲမွ စားျခင္း၊ တည္ခုိးျခင္း၊ ခရီးထြက္ျခင္း၊ လည္ပတ္ျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္း စသည့္ ခရီးသြားလာေရး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ဝုိင္းပတ္ၿပီး ျပသ၍ Smart Tourism သည္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ခရီးထြက္ရန္ ပုိမုိလြက္ကူေစသည္၊ ခရီးစဥ္ထဲမွ ခံစားခ်က္ ပုိေကာင္းေစသည္ စသည္တုိ႔ကုိ အျပည့္အဝ ျပသသည္။

136219

ျပပြဲတြင္ China Telecom၊ China Mobile၊ China Unicom တုိ႔သည္ 5G နည္းပညာ၊ AI နည္းပညာ စသည္တုိ႔ကုိ Smart Tourism ထဲမွ အသံုးျပဳျခင္းကုိ အျပည့္အဝ ျပသသည္။ Ctrip၊ Tongcheng၊ Meituan စသည့္ အင္တာနက္ Smart Tourism ဝန္ေဆာင္ေပး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ Smart Tourism သည္ ခရီးသည္မ်ား အတြက္ လြယ္ကူမႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ခရီးသြားခံစားမႈကုိ ျပသသည္။ Xiaomi စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ခရီးသြားလာေရးေပါင္း ႏွင့္ အင္တာနက္ေပါင္း ေပါင္းစပ္ၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေနာက္ဆံုးေပၚ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ျပသသည္။

136220

136221

136222

136223

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္