သကြမ္းဥယ်ာဥ္တြင္ ၾကာပန္း အမုိတစ္ရာေက်ာ္သည္ ပြင့္ဖူးေန

2019-05-22 16:49 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

135347

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခုတေလာ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ အပူခ်ိန္ ေရရွည္ျမင့္ ေသာေၾကာင့္ သကြမ္းဥယ်ာဥ္တြင္ ၾကာပန္းမ်ားသည္ ႀကိဳတင္ပြင့္ဖူး၍ ပြင့္ဖူးခ်ိန္ဆန္းသုိ႔ စတင္ ဝင္ေရာက္ပါၿပီ၊ ခန႔္မွန္းခ်က္အရ အေကာင္းဆံုး ပန္း႐ႈစားခ်ိန္သည္ ဇြန္လမွ ဇူလုိင္လအထိ ျဖစ္သည္။ ၾကာပု႑ရိက္ပန္း မ်ားသည္ ထြန္းလင္းေတာက္ပစြာ ပြင့္ဖူးေန၍ အဝါေရာင္၊ ပန္းေရာင္၊ အျဖဴေရာင္၊ အနီေရာင္ ရွိၿပီး အလြန္လွပ၍ မ်ားျပားေသာ ခရီးသည္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္လာ၍ ရပ္နားၾကည့္႐ႈၿပီး ဓာတ္ပံုရုိက္သည္။

135348

ႏွစ္တုိင္း ဇြန္လဒုတိယဆယ္ရက္ပုိင္းတြင္ သကြမ္းဥယ်ာဥ္သည္ ၾကာပန္းပဲြကုိ က်င္းပ၍ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ေႏြရာသီမွ ပန္းအမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤႏွစ္ ေမလ ဒုတိယဆယ္ရက္ပုိင္းတြင္ သကြမ္းဥယ်ာဥ္ထဲမွ ၾကာပန္းသည္ ေစာေစာ ပြင့္ဖူးသည္။ အခုတေလာ၊ သကြမ္းဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ ၾကားပန္း အမ်ဳိး(၅၀၀)ေက်ာ္ ရွိၿပီး အမုိ(၁၀၀) စုိက္ပ်ဳိးေနသည္။ ဤႏွစ္ ပန္း႐ႈစားခ်ိန္သည္ ၾသဂုတ္လအထိ ေရာက္ႏုိင္မည္။

135349

135350

135351

135354

135355

136258

136259

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္