ကူမင္းၿမိဳ႕ ေက်ာင္းေယဥယ်ာဥ္ တတိယအႀကိမ္ ႏွင္းပန္း၊ ေျခာက္လပန္းျပပြဲကုိ က်င္းပ

2019-05-21 16:26 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

134327_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ကူမင္းၿမိဳ႕ ေက်ာင္းေယဥယ်ာဥ္ တတိယအႀကိမ္ ႏွင္းပန္း၊ ေျခာက္လပန္းျပပြဲကုိ ေမလ ၂၀ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္အထိ က်င္းပ၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္မည္။

134328_500x500

ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေျခာက္လပန္းသည္ ေက်ာင္းေယဥယ်ာဥ္၌ ေႏြရာသီ႐ႈခင္းထဲမွ အဓိကပန္းတစ္မ်ဳိး ျဖစ္လာပါၿပီ။ ဤအႀကိမ္ ျပသသည့္ ေျခာက္လပန္းမ်ဳိးသည္ ၾကားေကာင္းေသာ နာမည္ ရွိ၍ ဝူက်င့္ရွ ဟုဆုိသည္၊ ပန္းသည္ ေႏြရာသီတစ္ခုလံုးတြင္ အဆက္မျပတ္ ပြင့္ဖူးေသာေၾကာင့္ ဤနာမည္ရသည္။ တျခား ေျခာက္လပန္းမ်ဳိးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္လွ်င္ ပြင့္ဖူးခ်ိန္ ႏွစ္လမွ သံုးလအထိ ၾကာရွည္၍ ေျမဆီလႊာ၏ ဆက္ဆစ္ႏွင့္ ဆပ္ျပာဓာတ္ဒီဂရီအရ အေရာင္မတူေသာ ပန္းမ်ား ပြင့္ဖူးႏုိင္သည္။ ဆပ္ျပာဓာတ္ပါရွိမႈ ေပၚလြင္လွ်င္ အနီေရာင္ႏွင့္ ခရမ္းေရာင္ အဓိကျဖစ္၍ ခ်ဥ္ေသာသတိၲ ေပၚလြင္လွ်င္ အျပာေရာင္ အဓိကျဖစ္သည္။

134329_500x500

ထုိ႔ျပင္၊ ႏွင္းပန္းမ်ားသည္ ဇြန္လမွစ၍ ေရွ႕စဥ္ေနာက္ဆက္ ပြင့္ဖူး၍ ေႏြရာသီကုိ ေျခာက္လပန္းႏွင့္ အတူတူ အလွဆင္မည္၊ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ အခြင့္ကုိ ကုိင္ရမည္။

134330_500x500

134331_500x500

134333_500x500

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္