လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ယဥ္ေက်းမႈ အျပန္အလွန္ စကားေျပာဆုိျခင္း အတြက္ မီဒီယာ၏ အင္အားကုိ ေပးလွဴ

2019-05-21 17:15 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အာရွ ယဥ္ေက်းမႈ အျပန္အလွန္ စကားေျပာဆုိျခင္း စည္းေဝးပြဲသည္ ေမလ ၁၅ရက္တြင္ ပီကင္း၌ ကြင္းဖြင့္ခဲ့သည္။ နံနက္ပုိင္း ၈နာရီခြဲတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ စည္းေဝးပြဲ မီဒီယာစင္တာသုိ႔ သြားေရာက္စုေဝး၍ ကြင္းဖြင့္ပဲြ က်င္းပရာေနရာသုိ႔ တန္းစီ ဝင္ေရာက္ ခဲ့သည္။

စည္းေဝးပြဲတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ မဲေခါင္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံမ်ားမွလာေသာ မီဒီယာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ မ်ားမ်ား ေတြ႕ခဲ့သည္။ သူတုိ႔သည္ စည္းေဝးပြဲ၏ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ အေျခအေနကုိ ဘက္စံုျပသမည္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ မီဒီယာမ်ားသည္ လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံမ်ား ယဥ္ေက်းမႈ အျပန္အလွန္ စကားေျပာဆုိရာတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္မည္ ပုိၿပီးေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဟုေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ Bangkok Post အယ္ဒီတာ ခြန္ခ်ာေနာ့လဆစလီသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံအသီးသီးႏွင့္ ဖလွယ္ေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အေျခအေနမ်ားကုိ သတင္းပုိ႔ရန္ အဓိက တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္။ သူမသည္ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ မေရာက္ဖူးဘူး၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ယူနန္၏ လွပေသာ႐ႈခင္းႏွင့္ မ်ဳိးစံုေသာ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ယခင္က ၾကားဖူးခဲ့သည္။ ဤအႀကိမ္ အာရွ ယဥ္ေက်းမႈ အျပန္အလွန္ စကားေျပာဆုိျခင္း စည္းေဝးပြဲကုိ ပါဝင္လာသည္၊ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေဒသဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထဲတြင္ မည့္သုိ႔ အက်ဳိးေဆာင္၍ ေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ တြန္းအားေပးသနည္း သတင္းပုိ႔ႏုိင္မည္ ဟု သူမသည္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ လန္ျခာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းသည္ ေဒသဆုိင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ပုိၿပီး အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးရွိသည္။

“ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းက အဖက္ဖက္မွာ ထင္ဟပ္ျပသတယ္ ဆုိႏုိင္တယ္” အာဆီယံ သတင္းေထာက္သမဂၢ ဥကၠဌ တစုိင္ရုန္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွလာသည္၊ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ယူနန္သုိ႔ ေရာက္ဖူးသည္၊ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္တြင္ ထပ္မံလာခဲ့သည္။ ယူနန္၏ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ လ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္းသည္ သူသည္ လြန္စြာ ရင္သပ္႐ႈေမာအံ့ၾသရ ေစသည္။ သူသည္ မတူေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ဖလွယ္သည့္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ နက္႐ႈိင္းစြာ ခံစားေစသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ယူနန္ခရီးသည္ အလြန္ႏွစ္သက္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ ျဖစ္သည္၊ ဤလုိ အျပန္အလွန္ မွီတြယ္ဆက္စပ္ျခင္းသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္သည့္အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ေပးသည္။ အနာဂတ္တြင္ ပုိမုိနီးစပ္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္ဆံေရးသည္ သတင္းမီဒီယာမ်ား အင္အားလႉးဒါန္းရန္ လုိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မဲေခါင္ျမစ္၏ ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ လန္ျခာျမစ္- မဲေခါင္ျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္၏ အတူတကြ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စသည္တုိ႔သည္ မီဒီယာမ်ား သတင္းပုိ႔၍ လြဲမွားေသာ ယူဆခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္း၍ နားလည္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ေစသည္ ဟု သူသည္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္က ကြၽန္ေတာ္က ယူနန္ကုိ ေရာက္ၿပီး ဆီးႏွင္းေတာင္တက္ခဲ့တယ္၊ အမ်ဳိးသား အဆုိအက ၾကည့္႐ႈခဲ့တယ္၊ စြဲမွတ္ထင္ဟပ္ခ်က္ အရမ္း နက္႐ႈိင္းတယ္။” အခု လာအုိလူမ်ားသည္ တရုတ္-လာအုိ မီးရထားလမ္း အျမန္ဆံုး လမ္းေပါက္ႏုိင္မည္ ေမွ်ာ္လင့္သည္၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ လူမ်ား အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေစမည္၊ ပုိမ်ားေသာ လုပ္ငန္းခြင္ကုိ ဖန္တီး၍ အတူတကြ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစမည္၊ အထူးသျဖင့္ လာအုိႏွင့္ ယူနန္တုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ပုိမ်ားေစလာမည္ ဟု လာအုိ Vientiane Times သတင္းေထာက္ ဆန္းခန္စုိက္ပဖန္ႏုေဝးသည္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္