၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ကုန္စည္ျပပြဲကုိ က်င္းပ၍ ယူနန္ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း (၄၃)ခုသည္ ေဖာ္ျပခဲ့

2019-05-20 09:14 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္(စိန္းေဇ့) ႏုိင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ေမလ ၁၆ရက္ စိန္းေဇ့ျပသေရးစင္တာ၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္သည့္ အဓိက ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း (၄၃)ခုသည္ ျပပဲြတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

စိန္းေဇ့ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ကုန္စည္ျပပြဲသည္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းတြင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းအျမင့္ဆံုး၊ အတုိင္းအတာအႀကီးဆံုး၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အမ်ားဆံုးေသာ ျပပြဲျဖစ္သည္။ ဤအႀကိမ္ျပပဲြသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ ထူေထာင္ျခင္း အႏွစ္(၇၀)ျပည့္ကုိ ေထာပနာျပဳသည့္ အေရးႀကီးေသာ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းပြဲ တစ္ႀကိမ္လည္း ျဖစ္သည္။ ျပပြဲကုိ ေမလ ၁၆ရက္မွ ၂၀ရက္အထိ က်င္းပ၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ျပည္နယ္ (ျပည္နယ္ခြဲ၊ ၿမိဳ႕) (၃၁)ခုႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္၊ မတ္ေကာက္၊ ထုိင္ဝမ္ေဒသ စလံုးသည္ ပါဝင္လာ၍ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသ အခု(၁၀၀)ေက်ာ္သည္ လႈပ္ရွားမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ဤအႀကိမ္ျပပြဲကုိ ပါဝင္ရန္ ယူနန္သည္ အၾကံကုန္ဉာဏ္ကုန္စည္းရံုးၿပီး တက္တက္ႂကြႂကြ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၍ ျပည္နယ္တြင္း ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ဆံုးေသာ အဓိက ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းကုိ မ်ားမ်ား ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

ျပပြဲတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ျပသေရးထူးျခားခ်က္မ်ားကုိ အၾကံကုန္ဉာဏ္ကုန္ ၾကံစည္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္၊ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ ထူေထာင္ျခင္း အႏွစ္(၇၀)ျပည့္ကုိ ေထာပနာျပဳရန္ ယူနန္ယဥ္ေက်းမႈ ေအာင္ျမင္မႈျပပြဲ၊ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ယူနန္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေရႊသစ္ေျမေက်ာက္ပိတ္ ျပပြဲ၊ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း၏ အေျခအေနသစ္၊ နည္းပညာသစ္၊ ထြက္ကုန္ပစၥည္းသစ္ျပပဲြ၊ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ဆင္းရဲသူမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိေရး ေအာင္ျမင္မႈျပပြဲ၊ ပန္းလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းျပပဲြ အစိတ္အပုိင္း(၆)ခုကုိ စီစဥ္၍ ယူနန္ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ရရွိသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ဘက္စံုျပသခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ယူနန္ျပသေရးအဖြဲ႕သည္ အမ်ဳိးသားရုိးရာဝတ္စံုႏွင့္ ပန္းမန္ျပသေရး၊ ျဒပ္ဝတၳဳ မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ အျပန္အလွန္ခံစားျခင္း၊ အဆန္းထြင္သည့္ လက္ဖက္ေျခာက္ႏွင့္ ေကာ္ဖီျပသေရးႏွင့္ ခံေသာက္ျခင္း စသည့္ ေထြျပားစံုလင္ေသာ အျပန္အလွန္ဖလွယ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္၍ ယူနန္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း၏ ရုိးရာထူးျခားခ်က္ႏွင့္ ေခတ္မီသိပံၸနည္းပညာ အခ်င္းခ်င္း ေရာေႏွာေပါင္းစပ္သည့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေျခအေနမ်ားကုိ အျပည့္အဝျပသ၍ ကုန္သည္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပရိသတ္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္၍ ျပပြဲ၏ ပထမေန႔တြင္ အႀကိဳက္ခံဆံုးေသာ ျပခန္းေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

မူေဆြဟြာ ေတာမႈိေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ထြက္ေတာမႈိမ်ားကို ေတာေတာင္မွ ထမင္းစားစားပြဲအေပၚသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ကူညီေပး