ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ျပသေရာင္းခ်ပြဲ ယူနန္ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း အဓိကလုပ္ငန္း မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲကုိ က်င္းပၿပီး

2019-05-20 13:32 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္(ဆန္းဇန႔္) ႏုိင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ျပသေရာင္းခ်ပြဲ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ယူနန္ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း အဓိကလုပ္ငန္း မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲကုိ က်င္းပၿပီးယဥ္ေက်းမႈ အဓိကလုပ္ငန္းဌာန (၇)ခုကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီ အဓိက လုပ္ငန္း(၅)ခုကုိ တုိက္ရုိက္စြာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ အႀကီးဆံုးလုပ္ငန္း စာခ်ဳပ္ အဖုိး(၁၂)ဘီလ်ံ ခ်ဳပ္ဆုိပါသည္။

မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲတြင္ ေသာ္နန္ ပန္းေစ်း ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ခရီးသြားျခင္း ေပါင္းစပ္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ယူနန္အမ်ဳိးသား ရုိးရာဓေလ့ ယဥ္ေက်းမႈ ဖန္တီးခ်က္ ကုန္ပစည္း လုပ္ငန္း၊ က်ိန႔္ဆြိန္ ခရမ္းေရာင္ ေျမထည္ ျပတုိက္၊ မုိေဟး ယူနန္ေတာင္ဘက္ ဆားၿမိဳ႕ေတာ္ ခရီးသြားျခင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ တုိင္းရင္းသား ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အႀကီးစား ကာတြန္ စီးရီးဇာတ္ ရီးေလာ္ သမုိင္းပံုျပင္စသည့္လုပ္ငန္းကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပါသည္။

အမ်ားႀကီး ထင္ရွားေသာ လုပ္ငန္းဌာနသည္ ယူနန္ဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိပါသည္။ ဘက္စံု ခင္မင္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားျဖင့္ ယူနန္ ယဥ္ေက်းမႈခုပ္ငန္းသည္ ထူးခြၽန္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းကုိ သြင္းယူၿပီး အရည္အခ်င္း ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီး လုပ္ငန္းသစ္ကုိ ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳၿပီး ယူနန္မွ ေကာင္းမြန္းသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ဆက္ခံတုိးတက္ၿပီး ယူနန္ယဥ္ေက်းမႈ လုပ္ငန္းကုိ က်န္းမာစြာ၊ လွ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္မႈကုိ တြန္းအားေပးပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္