၂၀၁၉ခုႏွစ္ လန္ဆန္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ယဥ္ေက်းမႈ ခံစားစခန္း ယူနန္တြင္ ဖြင့္လွစ္

2019-05-20 13:27 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  တရုတ္၊ ကေမၺဒီဒယား၊လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ ထုိင္မွ ယူငယ္ကုိယ္စားလွယ္ (၁၀၄)ေယာက္သည္ ၁၄ရက္ေန႔မွ ၂၃ရက္ေန႔အထိ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ လန္ဆန္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ယဥ္ေက်းမႈ ခံစားစခန္း လႈပ္ရွားမႈကုိ အတူတူ ပါ၀င္တက္ေရာက္ပါသည္။ ႏုိင္ငံ (၆)ခုမွ ေဘဂ်င္က လႈပ္ရွားမႈ ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ သာယာလွပတ္ေသာ ေရာင္စံုယူနန္သုိ႔ ေရာက္ ယူနန္က သာယာလွပတ္သည့္ သဘာဝ႐ႈခင္း၊ ႂကြယ္၀ေပါမ်ားေသာ အမ်ဳိးသား ထူးျခားခ်က္ ပါရွိေသာ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ခံစားၿပီး ယူနန္လုပ္ငန္ဌာန လည္ပတ္ကာ ယူနန္ စီးပြါးေရး လုပ္ငန္း တုိးတက္မႈ အေျခအေနကုိ နားလည္ ယူနန္ အမ်ဳိးသာေဆး၏ အခ်ိတ္အညိႇဳကုိ ခံစားၿပီး ယူနန္ လူငယ္တုိ႔ႏွင့္ နက္႐ႈိင္းစြာ ဖလွယ္ပါသည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ လန္ဆန္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ယဥ္ေက်းမႈ ခံစားစခန္း ယူနန္အစိတ္အပုိင္း ႀကိဳဆုိ ႏႈတ္ဆက္ အခမ္းအနားကုိ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္း ရွီးနန္ ဟုိတယ္ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ လူငယ္ သမဂအဖြဲ႕ ဥကၠဌ တြန႔္ယင္သည္ ႀကိဳဆုိ ႏႈတ္ဆက္ အခမ္းအနားကုိ တက္ေရာက္ၿပီး ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္း ဆက္စကားကုိ ေျပာျပပါသည္။ ႏုိင္ငံ(၆)ခုမွ လူငယ္ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔ လာေရာက္မႈကုိ ႀကိဳဆုိ၍ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ လူငယ္တုိ႔သည္ ဤအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈ အားျဖင့္ ပူေပါငးေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ၿပီး ျပည္သူလူထု စိတ္ဓါတ္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေသာ လူငယ္ တံတားကုိ အတူတူ တည္ခင္းမငကုိ ေမွ်ာ္လင့္သည္ဟု သူ ေျပာျပပါသည္။

ႏုိင္ငံ(၆)ခုမွ ကုိယ္စားလွယ္(၁၀၄)ေယာက္သည္ အစုိးရဝန္ထမ္း၊ လူငယ္ လုပ္ငန္းရွင္၊ လူငယ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူ၊ လူငယ္ဆရာ ႏွင့္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ရွိပါသည္။ လန္ဆန္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ယဥ္ေက်းမႈ ခံစားစခန္း လန္ဆန္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေခါင္းေဆာင္ အစည္းအေဝး စိတ္ဓါတ္ကုိ နက္႐ႈိင္းစြာ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ က်င္းပေသာ လန္မဲ လူငယ္ ဖလွယ္ျခင္း တံဆိပ္လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ လန္မဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ အားျဖင့္ ႏုိင္ငံ(၆)ခုမွ လူငယ္အခ်င္ခ်င္း ဆက္သြယ္မႈ ပုိမုိ ခင္းမင္ရင္းႏွီးၿပီး ဖလွယ္ျခင္း ပုိမုိ မ်ားလာၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပုိမုိ က်ယ္ျပန႔္ၿပီး အၾကိမ္ ယဥ္ေက်းမႈ ခံစားစခန္းကုိ က်င္းျပ လန္မဲျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံမွ လူငယ္တုိ႔ ဖလွယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ နက္႐ႈိင္းျခင္း၊ လန္မဲျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံမွ လူငယ္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈကုိ နက္႐ႈိင္းျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ျခင္း အတြက္ အက်ဳိးတက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္