တရုတ္-ျမန္မာ ႏုိင္ငံတကာ လမ္းေၾကာင္း တလီ-လင္ဆန္း ရထားလမ္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ တစ္ဝက္ေက်ာ္ ၿပီးဆံုး

2019-05-14 10:50 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  (၃)ႏွစ္ၾကာေက်ာ္ လုပ္ေဆာင္မႈအားျဖင့္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏုိင္ငံတကာ လမ္းေၾကာင္း တလီ-လင္ဆန္း ရထားလမ္းကုိ ယခုတြင္ တည္ေဆာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ အယြမ္(၈.၈၆၁)ဘီလ်ံ ၿပီးဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စုစုေပါင္း အဖုိး (၅၈)ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိ္ပါသည္။

တလီ-လင္ဆန္း ရထားလမ္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ တည္ရွိၿပီး တရုတ္-ျမန္မာ ရထားလမ္းမွ အဓိက အစိတ္အပုိင္း တစ္ခု ျဖစ္ အရွည္ စုစုေပါင္း (၂၀၂)ကီလုိမီတာ ရွိၿပီး လမ္းေပါက္ၿပီးေနာက္ ကူမင္းမွ လင္ဆန္းသုိ႔ ေရာက္လွ်င္ (၃)နာရီၾကာခန႔္ဘဲ လုိအပ္ ပါသည္။ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္အရ တလီ-လင္ဆန္း ရထားလမ္းကုိ ၂၀၂၁ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္ လမ္းေပါက္ ပါမည္။

တလီ-လင္ဆန္း ရထားလမ္း အေျမာက္ဘက္သည္ ကြမ္ထြန္း-တလီ ရထားလမ္း၊ ခ်န္တူ-ကူမင္း ရထားလမ္း မွတစ္ဆင့္ ကူမင္း၊ ဖန္းက်ီးဟြား ေဒသကုိ ဆက္စပ္ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ ခ်င္းဆြိန္ေဟ ရထားလမ္းသုိ႔ ေရာက္ၿပီး ခ်င္းဆြိန္ေဟ ဆိပ္ကမ္းကုိ ဆက္စပ္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ဖူအယ္ ရထားလမ္းသုိ႔ ေရာက္ၿပီး တည္ေဆာက္ေနသည့္ ယုိရွီး- မုိဟန္း ရထားလမ္းကုိ ဆက္စပ္ပါသည္။ တည္ေဆာက္ လမ္းေပါက္းၿပီးေနာက္ အေနာက္ဘက္ ရထားလမ္းကြန္ရက္ကုိ ျပည့္စံုျခင္း၊ ယူနန္အလယ္ပုိင္း ႏွင့္ ယူနန္ အေနာက္ဘက္ ေဒသဆုိင္ရာ ေပါင္းစံု လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စနစ္ကုိ ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ တလီ-လင္ဆန္း ရထားလမ္း တစ္ေလွ်ာက္ ေနရာစီပြါးေရး တုိးတက္မႈ၊ ယူနန္ ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ ႏုိင္ငံတုိ႔ အေျခခံ အေဆာက္အအံု အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ျခင္း အတြက္ တက္ႂကြေသာ တြန္းအားေပးျခင္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္