က်င့္နင္ “ေဇ့ဟယ္ဖလား” ဗီဒီယုိတုိ ၿပိဳင္ပြဲကုိ စတင္က်င္းပ၍ ပထမဆုေငြ အယြမ္တစ္ေသာင္းရွိ

2019-05-10 16:45 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

127332

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ ထူေထာင္ျခင္း အႏွစ္(၇၀)ျပည့္ကုိ ဂုဏ္ျပဳရန္ ကူမင္း ေဇ့ဟယ္ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးပြဲ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္၊ ေမလ ၇ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၁ရက္အထိ က်င့္နင္သည္ တစ္ကမၻာလံုးသုိ႔ က်င့္နင္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စသည္တုိ႔ကုိ ျပသသည့္ ဗီဒီယုိတုိလက္ရာမ်ား စုေဆာင္းမည္။ ပါဝင္သူသည္ Douyin၊ Weibo၊ စုိင္လံုဝက္ဘ္ဆုိက္ စသည့္နည္းျဖင့္ လက္ရာမ်ားကုိ တင္သြင္းႏုိင္မည္။ မင္းသည္ ပါဝင္လွ်င္ ပထမဆုေငြ အယြမ္(၁)ေသာင္း၊ ဒုတိယဆုေငြ အယြမ္(၅)ေထာင္၊ တတိယဆုေငြ အယြမ္(၂)ေထာင္ ရရွိႏုိင္မည္၊ ထုိ႔ျပင္၊ က်င့္နင္အာရံုစူးစုိက္ဆု အခု(၃၀) စီစဥ္ဆုရသူ တစ္ေယာက္ အယြမ္(၅)ရာ ရရွိႏုိင္မည္။

လက္ရာမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ လူမႈရုိးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ သဘာဝအေျခအေန၊ ဇီဝလကဏာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေနထုိင္မႈ စသည့္တုိ႔ကုိ ပါဝင္က်င့္နင္ရပ္ကြက္သည္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔မွ ႏုိင္ငံတကာ က်န္းမာေရး ခရီးသြားလာေရးဇုန္နယ္သစ္၊ ကူတိ်န္ ေဇ့ဟယ္ယဥ္ေက်းမႈနာမည္ေက်ာ္ၿမိဳ႕၊ ကုန္းျပင္ျမင့္ ေရကန္ေဘးမွ ေနထုိင္ရန္ လြယ္ကူေကာင္းမြန္ေသာ ၿမိဳ႕သစ္ ျဖစ္ေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳ႕တုိးတက္ေရး သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အလြန္ဆက္စပ္ေဇ့ဟယ္ယဥ္ေက်းမႈကုိ အာရံုစူးစုိက္ေဇ့ဟယ္စိတ္ဓာတ္ကုိ ျဖန႔္ျဖဴးရမည္။ ဗီဒီယုိတုိသည္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ (၃)မိနစ္ မေက်ာ္ႏုိင္ဘူး။

ပါဝင္သူသည္ က်င့္နင္၏ တရားဝင္အေကာင့္နံပါတ္ကုိ အာရံုခံလက္ရာမ်ားကုိ Douyin၊ Weibo၊ စုိင္လံုဝက္ဘ္ဆုိက္ စသည္တုိ႔ေပၚတြင္ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ မိမိ၏အေျခအေန၊ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ (လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ပါဝင္)ကုိ က်င့္နင္၏ တရားဝင္အေကာင့္နံပါတ္သုိ႔ တင္သြင္းႏုိင္မည္ သုိ႔မဟုတ္ 3241583776@qq.com သုိ႔ ေပးပုိ႔ျခင္းအားျဖင့္ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္မည္။

မနားလည္သည့္ အခ်က္ရွိလွ်င္ ဖုန္းနံပါတ္ (86)0871-67897170၊ (86)0871-65390101 ဆက္ၿပီး ေမးျမန္းႏုိင္မည္။ QQ နံပါတ္ 540563478 ထည့္သြင္းႏုိင္မည္။

127331127333

127334

127335

127336

127337

127338

127339

127340

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္