လူအေယာက္ (၁.၉၇)သန္းသည္ ေမလေန႔ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ကုိ လည္ပတ္

2019-05-07 16:35 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ယႏွစ္ ေမလေန႔ ေက်င္းပိတ္ရက္တြင္ ခရီးသြားျခင္း ေပါင္းစံု ၀င္ေငြ အယြမ္ (၁.၆၂၂)ဘီလ်ံ ရရွိၿပီး ခရီးသည္ အေယာက္ (၁.၉၈၀၉)သန္းအား ဧည့္ခံၿပီး ခရီးသည္ ဧည့္ခံမႈသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ပထမဦးဆံုး တည္ရွိပါသည္။

ရုိးရာ ယူနန္ ခရီးသြားျခင္း ရည္မွန္းတုိင္ အျဖစ္ ေမလေန႔ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ခရီးသြားျခင္း စည္ကားလွပါသည္။ ဆီလင္ခရုိင္ အားဆီမာ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္းပြဲ၊ ယူနန္ တုိင္းရင္းသား ေက်းရြာ "ကူမင္း ဘုိင္လူမ်ဳိး ေဇာက္ဆန္းလင္ ႏွင့္ တလီ အမ်ဳိးသား ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံ ႏွင့္ သဘာဝအေျခအေန အပတ္"၊ ေရွးေဟာင္း ယူနန္ ယဥ္ေက်းမႈ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ကမာ ပထမအႀကိမ္ ႏုိင္ငံတကာ ေမွာ္ပြဲ စသည္တုိ႔ ရွိ ကူမင္းၿမိဳ႕ ခရီုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕ အသီးသီးတြင္ မ်ဳိးစံု ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပၿပီး ခရီးသည္တုိ႔ အတြက္ ပုိမုိ ႂကြယ္၀ေသာ ခရီးသြားျခင္း ခံစားမႈကုိ ကမ္းလွမ္းပါသည္။ ေမလေန႔ ေက်င္းပိတ္ရက္တြင္ အႏွစ္(၂၀) ေမြးေန႔ ျဖစ္ေသာ ကူမင္း ကမာ ဥယ်ာဥ္ျခံ ျသရံုသည္ ခရီးသည္ အေယာက္ (၂)သိန္းေက်ာ္ကုိ ဧည့္ခံပါသည္။

ေမလေန႔ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ရာတြင္ သစ္သီး ခူးျခင္း၊ ပန္းမန္ ရငစားျခင္း အခ်ိန္ ျဖစ္ၿပီး လည္ပတ္ခံစားမႈ၊ ျပည္သူလူၾကားတုိ႔ ရုိးရာဓေလ့ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဇီ၀လကဏ ခူးျခင္းေပါင္းစပ္သည့္ ေက်းရြာ ခရီးသြားျခင္းကုိ ခရီးသည္တုိ႔ ႀကိဳက္ႏွစ္ ဖူမင္၊ ရွီးဆန္း၊ ရန္ဇြန္းဟုိင္၊ ဆီလင္ စသည့္ေနရာတြင္ ခ်ယ္ရီသီး၊ စေတာ္ဘယ္ရီ၊ ဘလူဘယ္ရီသီး ခူျခင္း အဆက္မျပတ္ ႀကိဳဆုိခံေနပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ခရီးသြားျခင္း ဆုိင္ရာဌာန အေရအတြက္ အရ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ယႏွစ္ ေမလေန႔ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေန႔ ရာတြင္ ခရီးသည္ အေယာက္(၁၁.၉၂၈)သန္းကုိ ဧည့္ခံၿပီး ခရီးသြားျခင္း ၀င္ေငြ စုစုေပါင္း အယြမ္ (၉.၁၅၈)ဘီလ်ံ ရရွိ၍ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ခရီးသြားျခင္း စီးပြါးေရးသည္ ျမင့္မားမႈသစ္ကုိ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ျပည္နယ္ခြဲ ႏွင့္ ၿမိဳ႕သည္ ေမလေန႔ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ျပည္သူလူၾကား ရုိးရာဓေလ့ ႏွင့္ သဘ၀ အေျခအေန အဓိပၸာယ္ကုိ နက္႐ႈိင္းစြာ တူးေဖာ္၍ ယဥ္ေက်းမင ႏွင့္ ခရီးသြားျခင္း ေပါင္းစပ္ေသာ ပြဲေတာ္ အခု(၂၀၀)ေက်ာ္ က်င္းပပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္