(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ လက္ဖက္ေျခာက္ ျပသ အေရာင္းအဝယ္ပြဲကုိ လူအေယာက္ (၉.၀၂)ေသာင္း ပါ၀င္ၿပီး စာခ်ဳပ္ဆုိျခင္း အဖုိးအယြမ္ (၃၂၀)သန္း ရရွိ

2019-05-06 16:29 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ယူနန္ ဖူအယ္ လက္ဖက္ေျခာက္ ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရး အေရာင္းအဝယ္ပြဲကုိ ၂၉ရက္ေႏြတြင္ ကူမင္းႏုိင္ငံတကာ အစည္းအေဝး ပဩေရး စင္တာၿပီးဆံုးၿပီး ျပပြဲကုိ (၄)ရက္ၾကာ က်င္းပ ပါ၀င္သည့္ ဝယ္ယူသူ ႏွင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတုိ႔ အေယာက္ (၉.၀၂)ေသာင္း ရွိၿပီး ကုန္စည္ ဝယ္ယူျခင္း ႏွင့္ ေေရာင္းခ်ျခင္း သေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စာခ်ဳပ္ အခ်က္(၁၀၀)ေက်ာ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိ အယြမ္ (၃၂၀)သန္း ခ်ဳပ္ဆုိပါသည္။

ဝယ္ယူသူ ႏွင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား၏ မ်ဳိးစံု ဝယ္ယူျခင္း လုိအပ္ခ်က္ကုိ ေရာင့္ရဲႏုိင္ရန္ အတြက္ အႀကိမ္ လက္ဖက္ေျခာက္ ျပသ အေရာင္းအဝယ္ပြဲတြင္ ယူနန္ ထိပ္တန္း(၁၀)မ်ဳိး လက္ဖက္ေျခာက္ျပခန္း၊ လက္ဖက္ေျခာက္လုပ္ငန္း ျပသခန္း၊ လက္ဖက္ေျခာက္ဘ၀ နည္းလမ္း ျပခန္းကုိ စီစဥ္ လက္ဖက္ေျခာက္ လုပ္ငန္း တုိးတက္မႈ ထိေရာက္မႈကုိ ျပည့္စံုစြာ ျပသၿပီး ေရရွည္ထင္ရွားေသာ လက္ဖက္ေျခာက္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ထင္ျပၿပီး မ်ဳိးစံု လက္ဖက္ေျခာက္ ကုန္ပစည္း၊ လက္ဖက္ရည္သံုး ကိရိယာပစၥည္း၊ လက္ဖက္ေျခာက္ အထုတ္၊ လက္ဖက္ေျခာက္ စက္ကိရိယာ စသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပသေရာင္းခ်ပါသည္။

ျပပြဲရာတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း လႈပ္ရွားမႈ၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ လက္ဖက္ေျခာက္ ခရီးသြားျခင္း ႏွင့္ လက္ဖက္ေျခာက္ေတာင္ လမ္းေၾကာင္း  ေရြးခ်ယ္ျခင္း စသည့္လႈပ္ရွားမႈ (၄၂)ခု က်င္းပၿပီး လူအေယာက္ (၃၀၀၀)ေက်ာ္ ဆြဲေဆာင္၍ ျပပြဲတြင္ တံဆိပ္တည္ေထာင္ျခင္း၊ ေဖာက္သည္ကုိ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ လက္ဖက္ေျခာက္ ယဥ္ေက်းမႈ ျဖန႔္ခ်ီျခင္း စသည့္အဓိက အေၾကာင္းအရာျဖစ္ၿပီး ယူနန္ လက္ဖက္ေျခာက္ ေရာင္းခ် ျပသသျခင္း ဖလွယ္ျခင္းကုိ တြန္းအားေပးျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရး ေဆြးေႏြးမႈ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနကုိ တည္ေထာင္ပါသည္။    

 


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္