မာလုထန္ ဇလပ္နီပန္း အမုိ(၄)ေထာင္ေက်ာ္သည္ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးေန

2019-04-26 15:13 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

115569

115570

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခုတေလာ၊ မာလုထန္ ဇလပ္နီပန္း အမုိ(၄)ေထာင္ေက်ာ္သည္ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးေနသည္။ ၍ပန္းမ်ား႐ႈခင္းရပ္ကြက္သည္ လူခြၽန႔္ယီလူမ်ဳိး ေျမာင္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ခရုိင္ မာလုထန္ၿမိဳ႕နယ္၌ တည္ရွိေန၍ လူခြၽန႔္ခရုိင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကီလုိမီတာ(၉၀)ေက်ာ္ ကြာေဝးသည္။ ပန္းမ်ားထဲမွ ေတာရုိင္းဇလပ္နီပင္မ်ားသည္ အသက္တစ္ရာေက်ာ္ ရွိပါၿပီ၊ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္သည္ မူလသဘာဝအေျခအေနႏွင့္ ႐ႈခင္းကုိ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္၊ တစ္ႏွစ္ ဧၿပီလမွ ေမလသည္ ပန္းပြင့္ခ်ိန္ ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

ဤပန္းမ်ားသည္ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးခ်ိန္သုိ႔ ဝင္ေရာက္၍ အေကာင္းဆံုး ပန္း႐ႈစားခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤႏွစ္ ပန္း႐ႈစားခ်ိန္သည္ ေမလဒုတိယဆယ္ရက္ပုိင္း အထိ ဆက္လက္မည္။

ပန္းမ်ား႐ႈခင္းရပ္ကြက္၏ ပထမအပုိင္းထဲတြင္ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္သုိ႔ အဝင္ဝသံုးခု၊ လမ္းေၾကာင္းသံုးလုိင္း၊ ကားရပ္နားစခန္းသံုးခု၊ ခရီးသည္ဝန္ေဆာင္စင္တာသံုးခုကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးသားပါၿပီ၊ ခရီးသြားလာေရး အၾကံဉာဏ္ေတာင္းျခင္း၊ အစားအေသာင္၊ ကုန္စည္ေရာင္းဝယ္ေရး၊ ပစၥည္းကိရိယာငွားျခင္း၊ အပ္ထားျခင္း၊ ေဆးကုျခင္း စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပးႏုိင္ပါသည္။ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္ထဲတြင္ မီတာ(၂.၆)ေထာင္ ရွည္ေသာ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈျခင္း လမ္းငယ္ကုိ တည္ေဆာက္၍ လက္မွတ္စစ္ေဆးစခန္း၊ ႐ႈခင္းၾကည့္႐ႈစင္ (အနားယူစခန္း)၊ အမွတ္အသား၊ လွည့္လည္အမ်ားသံုးအိမ္သာ၊ အမႈိက္ပံုး စသည့္ အတပ္အဆင္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေထာင္လုိက္သည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္