ရန္ဇြန္ဟုိင္ နဝမအႀကိမ္ မာလန္ ခ်ယ္ရီသီး ခရီးသြားျခင္းပြဲကုိ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ခ်ယ္ရီသီး အမုိ(၅)ေထာင္ေက်ာ္ ရွိ္

2019-04-26 15:22 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ရန္ဇြန္ဟုိင္ နဝမအႀကိမ္ မာလန္ ခ်ယ္ရီသီး ခရီးသြားျခင္းပြဲကုိ ဧၿပီလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ခ်ယ္ရီသီး အမုိ(၅)ေထာင္ေက်ာ္ကုိ ေ၀ေဝဆာဆာ ထြက္လာသည့္အခ်ိန္ ေရာက္ ခရီးသည္တုိ႔အား ေစာင့္ေနပါသည္။

ခ်ီးတ်ိန႔္ရပ္ကြန္တြင္ ခ်ယ္ရီးသီး စုိက္ပ်ဳိးေရးကုိ တုိးခ်ဲ႕ေနၿပီး (၉)့ခုရပ္ကြန္တြင္ စုိက္ပ်ဳိး ခ်ယ္ရီသီး အမုိ(၅၂၃၂)မုိ စုိက္ပ်ဳိးၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခ်ယ္ရီသီး တန္ခ်ိန္ (၂၀၀၀)ေက်ာ္ ထြက္ကုန္ပါသည္။ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ယႏွစ္ ခ်ယ္ရီသီး တန္ခ်ိန္(၁၅၀၀)ခန႔္ဘဲ ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ထက္ ေလွ်ာ့က်လာပါသည္။ ယခုတြင္ ခ်ယ္ရီသီးအဖုိးကုိ တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ (၄၀)မွ (၅၀)အထိ ေရာင္းခ်ေနပါသည္။

"ခ်ယ္ရီသီးအျပင္ မက္မံုသီး၊ သစ္ေတာ္သီး၊ ေဘဘာရီသီး စတဲ့ သစ္သီးမ်ားလဲ စုိက္ပ်ဳိးပါတယ္"ဟု ခ်ီးတ်ိန႔္ရပ္ကြက္ တာဝန္ရွိသူ ေျပာျပၿပီး ေက်းရြာခရီးသြားျခင္းကုိ တုိးတက္မႈ၊ ေက်းရြာ စီးပြါးေရးကုိ တုိးတက္မႈ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ခ်ယ္ရီသီးကုိ ဆြတ္ခူးသည့္ အခ်ိန္ကုိ တုိး ပုိမ်ားသည့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတုိ႔သည္ ရန္ဇြန္းဟုိင္သုိ႔ ေရာက္ၿပီး ဆြတ္္ခူးျခင္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ခံစားပါသည္။ စာရင္းေကာင္ျခင္း အရ ခ်ီးတ်ိန႔္ရပ္ကြက္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ မက္မံုသီး (၂၁၄၅)မုိ၊ သစ္ေတာ္သီး(၆၉၅)မုိ၊ မက္မန္းသီး(၆၁၅)မုိ၊ ေဘဘာရီသီး(၁၉၅)မုိ၊ စပ်စ္သီး(၉၅)မုိ စုိက္ပ်ဳိး သစ္သီး ထြက္ကုန္အေရအတြက္ (၃၂၉၁.၅)တန္ခ်ိန္ ရရွိပါသည္။

အႀကိမ္ခ်ယ္ရီသီး ခရီးသြားျခင္း ပြဲကုိ ေမလ ဒုတိယဆယ္ရက္ပတ္ အထိ က်င္းပမည္၊ အႏုပညာျပသမႈ၊ လက္ေရးလက္သား ႏွင့္ ပန္းခ်ီလက္ရာ ျပသမႈ၊ ခ်ယ္ရီးသီး စားျခင္း ၿပိဳင္ပြဲ

စသည့္ လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပပါမည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္