ေရာင္ယူရွာသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ပန္းအမ်ဳိး(၈၀)ကုိ သံုးႏွစ္ထဲတြင္ ဓာတ္ပံုရုိက္ခဲ့

2019-04-24 17:12 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

114285

114288

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) သံုးႏွစ္ထဲတြင္ ေရာင္ယူရွာသည္ တစ္ေန႔နံနက္ခင္း အသံုးခ်၍ နံနက္ခင္းတြင္ လမ္းေလွ်ာက္သည့္ ဥယ်ာဥ္၊ လယ္ေတာ သုိ႔မဟုတ္ ဆင္ေျခဖံုး၌ ဓာတ္ပံုျဖင့္ ပန္းအမ်ဳိး(၈၀)၏ အလွကုိ မွတ္တမ္းျပဳသည္။ သရက္ထည္ပန္း၊ အုိင္ရစ္ပန္း၊ ေျခာက္လပန္း၊ ဗုဒၶသရဏပန္း စသည့္ပန္းမ်ားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕လမ္းေပၚ သုိ႔မဟုတ္ ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ တျခားေနရာမ်ား၌ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးေန၍ ၿမိဳ႕ျပအတြက္ အလွတုိးျဖည့္ေပးသည္။ ေရာင္ယူရွာသည္ အလွေတြ႕ရွိသည့္သူ ျဖစ္သည္။

114284

114287

အစဦးဆံုးခ်ိန္တြင္ ေရာင္ယူရွာသည္ နံနက္ခင္းတြင္ ေလာ့လံုဟူဥယ်ာဥ္၊ ခြၽင္းယံုဥယ်ာဥ္ စသည့္ေနရာမ်ား၌သာ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္ေနာက္ အက်ယ္အဝန္း တုိးခ်ဲ႕၍ ေျခရာသည္ ခ်မ္းကုမ္၏ ေက်းရြာ၊ လယ္ေတာ၊ ေတာင္ငယ္၊ လြင္တီးေခါင္၊ လမ္း တစ္ခ်ဳိ႕၌ ျပန႔္ႏံွ႔သည္။ ဤပန္းအမ်ဳိး(၈၀) စလံုးသည္ သူနံနက္ခင္းတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ိန္ ရုိက္သည္ ျဖစ္သည္။ အခုအထိ၊ သူသည္ ူနံနက္ခင္းတြင္ လမ္းေလွ်ာက္သည့္ အမူအက်င့္ ေစာင့္ထိန္းထားသည္။ အားကစားခ်ိန္ မိမိမရုိက္သည့္ ပန္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိသည္။

114283

114286

ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ထူးဆန္းေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ရာသီဥတု ရွိေသာေၾကာင့္ ရာသီစလံုးတြင္ ပန္းမ်ားကုိ ႐ႈစားႏုိင္သည့္အျပင္ ဥယ်ာဥ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ လမ္းႀကီးလမ္းငယ္မ်ား၊ ေနအိမ္ရပ္ကြက္မ်ား၌ ပန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး အလွဆင္ေပး၍ အလြန္လွပသည္၊ ၎သည္လည္း ပန္း႐ႈစားျခင္း၊ ပန္းစုိက္ျခင္း၊ ပန္းရုိက္ျခင္း၊ ပန္းခ်စ္ျခင္းတုိ႔သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္သည့္ ကိစၥ ျဖစ္ေစသည္ ဟုသူသည္ ယူဆသည္။

114289

15555967515834917257991198563_1195

15555967515917179743581000907_1195

15555967516617755738946591902_1195

15555967517039073792161891610_1195

15555967518592224733164860158_1195

15555967518756242275953022495_1195

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္