ႏုိင္ငံ(၃၀)ေက်ာ္မွ လက္ေရြးစင္အားကစားသမား မ်ားသည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကူမင္း တင္းနစ္ အဖြင့္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါဝင္

2019-04-18 16:35 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

108563

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကူမင္း တင္းနစ္ အဖြင့္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ဧၿပီလ ၁၅ရက္တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ အန္နင္ေဝခြၽန္ပန႔္ေတာင္ ႏုိင္ငံတကာ တင္းနစ္စင္တာ၌ စတင္က်င္းပ ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ(၃၀)ေက်ာ္မွ လက္ေရြးစင္အားကစားသမား အေယာက္(၂၀၀)ေက်ာ္သည္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

108564

ၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန တင္းနစ္အားကစားလႈပ္ရွားမႈ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစင္တာ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ အားကစားဦးစီးဌာန၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔အစုိးရ တုိ႔သည္ ဦးစီးက်င္းပ၍ ကူမင္းၿမိဳ႕ ပညာေရး အားကစားဦးစီးဌာန၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဦးစီးဌာန၊ အန္နင္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔အစုိးရ၊ ယူနန္ ခ်မ္ေဇတင္းနစ္ အားကစားလႈပ္ရွားမႈ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လီမိတက္ကုမၸဏီ တုိ႔သည္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည္။

108565

ကူမင္း တင္းနစ္အဖြင့္ၿပိဳင္ပြဲသည္ ျပည္တြင္း ထိခုိင္ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲ ျဖစ္လာပါၿပီ။ ၿပိဳင္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျခင္းသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ထိခုိင္ႏုိင္စြမ္း လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္ေစသည္။ ႏွစ္တုိင္း ကူမင္း တင္းနစ္အဖြင့္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပရာတြင္ ကမၻာ့ေနရာအသီးသီးမွ တင္းနစ္ႏွစ္သက္သူမ်ား မျပတ္မစဲ တသဲသဲေရာက္လာ၍ ကူမင္းၿမိဳ႕ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံတကာ ဗဟုိခ်က္မၿမိဳ႕ တည္ေဆာက္ေရး၏ အတြင္းသေဘာကုိ အဆက္မျပတ္ ျပည့္စံုေစသည္။ ကူမင္း တင္းနစ္အဖြင့္ၿပိဳင္ပြဲ (၈)ႏွစ္ၾကာ က်င္းပသည္ တင္းနစ္အားကစားသမားမ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္၍ တင္းနစ္ ကစားခုန္စားၿပိဳင္ဆုိင္မႈ အဆင့္အတန္း တုိးျမႇင့္သည့္အျပင္ ကူမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား အတြက္ အဆင့္ျမင့္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ၾကည့္႐ႈသည့္ အခြင့္အလမ္း ေပးသည္။ ၿပိဳင္ပြဲ အဆက္မျပတ္ က်င္းပျခင္းသည္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး က်န္းမာေရးေလ့က်င့္မႈ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆုိင္ဆုိင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ တြန္းအားေပး၍ ကစားခုန္စားၿပိဳင္ဆုိင္မႈ အားကစားလႈပ္ရွားမႈသည္ အဆင့္အတန္းျမင့္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစသည္။

108566

ဤအႀကိမ္ၿပိဳင္ပြဲသည္ ႏွစ္ပတ္ၾကာ က်င္းပမည္။ ဧၿပီလ ၁၅ရက္မွ ၂၁ရက္အထိ၊ အမ်ဳိးသား အျမင့္ဆံုးအဆင့္ ATPစိန္ေခၚၿပိဳင္ပြဲ အဓိက က်င္းပမည္၊ ဧၿပီလ ၂၂ရက္မွ ၂၈ရက္အထိ၊ အမ်ဳိးသမီး WTA125K ဆုိင္ရာၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပမည္။

108567

၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ က်င္းပၿပီးေနာက္ အခုတြင္ ကူမင္း တင္းနစ္အဖြင့္ၿပိဳင္ပြဲသည္ ယခင္ တစ္မ်ဳိးတည္းသာရွိသည့္ ATPၿပိဳင္ပြဲမွ အာရွတုိက္ အဆင့္အျမင့္ဆံုးေသာ တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲ အျဖည္းျဖည္း ျဖစ္လာပါၿပီ။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ WTA125K ဆုိင္ရာၿပိဳင္ပြဲမ်ားကုိ အန္နင္ၿမိဳ႕၌ ပထမဦးဆံုး က်င္းပခဲ့သည္၊ ၿပိဳင္ပဲြ၏ အဆင့္အတန္းသည္ ႀကီးႀကီးမားမား တုိးတက္လာသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ၿပိဳင္ပြဲ၏ ဆုေငြသည္လည္း အျဖည္းျဖည္း တုိးပြားလာသည္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားၿပိဳင္ပြဲ၏ စုစုေပါင္းဆုေငြ ေဒၚလာ(၁၆.၂၄၈)ေသာင္းသုိ႔ တုိးပြားေရာက္ရွိ၍ အမ်ဳိးသမီး WTA125K ဆုိင္ရာၿပိဳင္ပြဲ၏ စုစုေပါင္းဆုေငြလည္း ေဒၚလာ(၁၂.၆)ေသာင္းသုိ႔ တုိးပြားေရာက္ရွိသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္