၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈစည္းေဝးပြဲ၊ Smart Tourism စည္းေဝးပြဲအတြက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား စတင္စုေဆာင္း

2019-04-18 10:59 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈစည္းေဝးပြဲ၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ယူနန္ ႏုိင္ငံတကာ Smart Tourism စည္းေဝးပြဲ အတြက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား စုေဆာင္းျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ဧၿပီလ ၁၆ရက္တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ စတင္ျပဳလုပ္မည္။ ဤအႀကိမ္ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈစည္းေဝးပြဲ၊ Smart Tourism စည္းေဝးပြဲ အတြက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အေယာက္(၁.၉)ေထာင္ စုေဆာင္း ယူနန္ ဆရာအတတ္သင္ တကၠသုိလ္၊ ယူနန္ ဘ႑ာစီးပြားတကၠသုိလ္၊ ကူမင္းေဆးတကၠသုိလ္ စသည့္ တကၠသုိလ္(၁၀)ခုေက်ာ္၌ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းဌာနမ်ား ထူေထာင္မည္။

ဤအႀကိမ္ ကုန္စည္ျပပြဲအတြက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အေယာက္(၁.၅)ေထာင္ စုေဆာင္း၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ မွ ဇြန္လ ၁၈ရက္အထိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္။ Smart Tourism စည္းေဝးပြဲ အတြက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အေယာက္(၄၀၀) စုေဆာင္း၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ မွ ေမလ ၂၃ရက္အထိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္။

ယူနန္ လူငယ္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းသည္ အႀကီးစား ၿပိဳင္ပြဲ၊ စည္းေဝးပြဲ၊ ျပပြဲ၏ အေရးႀကီးေသာ အင္အားတစ္စု အျဖစ္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲ၊ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈစည္းေဝးပြဲ၊ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုန္စည္ျပပြဲ၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း ျပပြဲ စသည့္ အႀကီးစား ျပပြဲတြင္ အစားမထုိးႏုိင္သည့္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ထုတ္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္