ယူနန္ျပည္နယ္ ကြန္႔စန္း ဒူလံုလူမ်ိဳး တစ္ခုလံုး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္သည္

2019-04-16 15:53 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

00300543616_ad167c3e

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဒူလံုလူမ်ိဳးသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ လူမ်ဳိး(၅၆)ခုထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္လူဦးေရ ပုိနည္းေသာ လူမ်ဳိး(၂၈)ခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေထာင္ခ်ိန္အစပုိင္းတြင္ ေပၚဦးေခတ္မွ ဆိုရွယ္လစ္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းသို႔ တိုက္႐ိုက္ ကူးေျပာင္းလာသည့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္ တုိ႔သည္ ဒူလံုလူမ်ဳိးကုိ စိတ္မခ်ႏုိင္ျဖစ္သည္။

00300543617_b26eaa15

ဒူလံုလူမ်ိဳး တစ္ခုလံုး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ ခဲ့ပါသည္။ ဤႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ ကြန္႔စန္းခ႐ိုင္ ဒူလံုလူမ်ိဳးတို႔သည္ ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီေကာ္မတီကုိ တာဝန္လႊဲအပ္ေပး၍ သမၼတႀကီး ရွီက်င့္ဖ်င္ ထံသို႔ အဆိုပါသတင္းေကာင္းကို စာေရးသားတင္ျပခဲ့သည္။ ဧၿပီလ ၁၀ရက္တြင္ သမၼတႀကီး ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ဒူလံုေက်းရြာအုပ္စု ရြာသူရြာသားမ်ား အတြက္ စာျပန္ေပးခဲ့သည္၊ ျပန္စာတြင္ သမၼတႀကီး ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ဒူလံုလူမ်ိဳး တစ္ခုလံုး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္သည့္အတြက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ၍ ပုိမုိ ခ်မ္းသာသုခေသာ ဘ၀ေရွ႕ေရးအတြက္ အဆက္မျပတ္ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ ႀကိဳးပမ္းရန္ အားေပးသည္။

00300543619_aa887f3b

သမၼတႀကီး ရွီက်င့္ဖ်င္၏ တယုတယအေရးထား၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ရရုစုိက္ျခင္းႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္သည္ ဒူလံုလူမ်ဳိးဝန္ထမ္းႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ပုိ၍လ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္ေျမာက္၍ ကံုလံုႂကြယ္ဝ ျဖစ္လာေရး အတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ပုိခုိင္မာေစသည္။ ဒူလံုက်န္းေက်းရြာအုပ္စုသည္ လ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု တစ္ခုလံုး စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ အယြမ္(၂၈၅၉.၉၆)ေသာင္း ရွိသည္၊ လယ္သမားမ်ား ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ (၆၁၂၂)ယြမ္ရွိ၍ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ထက္ ၂၃.၅ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္လာခဲ့သည္။

00300543618_948a9346

ဒူလံုက်န္းေက်းရြာအုပ္စုသည္ ဒူလံုလူမ်ဳိး၏ တစ္ခုတည္းေသာ စုေပါင္းမွီတင္းေနထုိင္သည့္ ေနရာ ျဖစ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေက်းရြာစု (၆)ခု၊ လူဦးေရ (၄၁၁၂)ေယာက္ရွိသည္၊ ၎အနက္၊ ဒူလံုလူမ်ဳိးသည္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၉၉ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဒူလံုက်န္းေက်းရြာအုပ္စုသည္ တစ္ျပည္လံုး လူမ်ဳိးအခုခုႏွင့္ ခ်မ္းသာသုခေသာ ဘ၀ေရွ႕ေရးအတြက္ အတူတူ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္