သမၼတႀကီး ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ျပန္ၾကားစာတြင္ ဒူလံုလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ခ်မ္းသာသုခေသာ ဘ၀ေရွ႕ေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းရန္ အားေပး

2019-04-16 15:04 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

137973418_15551219255021n

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ဧၿပီလ ၁၀ရက္တြင္ သမၼတႀကီး ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ဒူလံုေက်းရြာအုပ္စု ရြာသူရြာသားမ်ား အတြက္ စာျပန္ေပးခဲ့သည္။ ရပ္ရြာေဆြမ်ဳိးဉာတိမ်ားသည္ ဇာတိ ေကာင္းေကာင္း တည္ေဆာက္ျခင္း၊ နယ္ျခားေဒသ ေကာင္းေကာင္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဆတက္ထမ္းပုိး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္း၊ စည္ပင္သာယာ အားအင္ေတာင့္တင္းရန္ စိတ္အားတက္ႂကြျခင္း၊ တစ္စိတ္တည္း တစ္ဝမ္းတည္း တက္ညီလက္ညီ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္စြာ ေဆာင္ရြက္၍ ဒူလံုလူမ်ဳိး၏ ပုိေကာင္းေသာ အနာဂတ္ကုိ ႀကိဳးပမ္းဖန္တီးမည္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ျပန္စာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ ျပန္စာသည္ ဒူလံုက်န္းေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ယူနန္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ေရး လုပ္ငန္မ်ားတြင္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ ဒူလံုလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ကုိယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကုိယ္ရပ္တည္၍ မေလွ်ာ့ေသာဇြဲျဖင့္ အားထုတ္လံုးပန္းျခင္း၊ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆုိင္ဆုိင္ အထက္သုိ႔ တုိးတက္သည့္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္မႈကုိ ပုိမုိ ႏႈိးေဆာ္သည္။ ဝန္ထမ္းႏွင့္ ဆင္းရဲေသာ ရြာသူရြာသား မ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ပုိခုိင္မာေစသည္။

137973418_15551219255641n

137973418_15551219256161n

137973418_15551219256631n

137973418_15551219257171n

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္