ယူနန္ျပည္နယ္ ကြန္႔စန္း ဒူလံုလူမ်ိဳး တစ္ခုလံုး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အမွတ္တရ

2019-04-16 14:19 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1124363449_15551738339701n

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္တြင္ ဒူလံုလူမ်ိဳး တစ္ခုလံုး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ ခဲ့ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ ကြန္႔စန္းခ႐ိုင္ ဒူလံုလူမ်ိဳးတို႔သည္ သမၼတႀကီး ရွီက်င့္ဖ်င္ ထံသို႔ အဆိုပါသတင္းေကာင္းကို စာေရးသားတင္ျပခဲ့သည္။ ဧၿပီလ ၁၀ရက္တြင္ သမၼတႀကီး ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ဒူလံုေက်းရြာအုပ္စု ရြာသူရြာသားမ်ား အတြက္ စာျပန္ေပးခဲ့သည္၊ ျပန္စာတြင္ သမၼတႀကီး ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ဒူလံုလူမ်ိဳး တစ္ခုလံုး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္သည့္အတြက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ၍ ပုိမုိ ခ်မ္းသာသုခေသာ ဘ၀ေရွ႕ေရးအတြက္ အဆက္မျပတ္ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ ႀကိဳးပမ္းရန္ အားေပးသည္။

1124363449_15551738339741n

ဒူလံုလူမ်ိဳးသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ လူဦးေရ ပုိနည္းေသာ လူမ်ဳိး(၂၈)ခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေထာင္ခ်ိန္အစပုိင္းတြင္ ေပၚဦးေခတ္မွ ဆိုရွယ္လစ္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းသို႔ တိုက္႐ိုက္ ကူးေျပာင္းလာသည့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ကြန္႔စန္း ဒူလံုက်န္းေက်းရြာအုပ္စု၌ ေနထိုင္ၾကသည္။

1124363449_15551738340551n

ယခင္က ဤေနရာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အလြန္ဆိုးရြား၍ ႏွစ္တစ္၀က္ထဲတြင္ ေတာင္ေပၚလမ္းမ်ားမွာ ဆီးႏွင္းဖံုးလႊမ္း ပိတ္ဆို႔သည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္လံုး အထူးသျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အဆင္းရဲဆံုးေဒသ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

1124363449_15551738340571n

ယခုအခ်ိန္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုလံုးရွိ အိမ္ေထာင္စု (၁)ေထာင္ေက်ာ္သည္ ေနအိမ္အသစ္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္ၾကသည္။ တရုတ္ဖလာႀကီးမ်ား၊ Paris polyphylla၊ Bos frontalis စသည့္ ထူးျခားေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးသည္လည္း ေနရာအႏံွ႔ ဖံုးလႊမ္းထားသည္။ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုလံုး၌ 4G အင္တာနက္၊ အသံလႊင့္အစီအစဥ္မ်ား လႊမ္းၿခံဳထားသည္။ ရြာ(၆)ရြာသည္ လမ္းေပါက္သည္။ရြာသားအားလံုးသည္ အာမခံစနစ္၀င္သည္။ ကေလးမ်ားသည္ (၁၄)ႏွစ္ အခမဲ့ ပညာေပးျခင္းကို ခံစားၾကသည္။

1124363449_15551738340641n

ထုိ႔ျပင္၊ ဒူလံုက်န္းေက်းရြာအုပ္စု၏ သစ္ေတာဧရိယာသည္ ၉၃ရာခုိင္ႏႈန္းရွိ၍ မူလသဘာ၀အတိုင္း မပ်က္မယြင္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ပုိမ်ားလာေသာ ခရီးသည္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ထားသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္