ထန္ဆြန္း ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္း တင္ဒါေခၚယူျခင္း မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲကုိ ခ်င္းေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ

2019-04-12 15:21 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ထန္ဆြန္း ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္း တင္ဒါေခၚယူျခင္း မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲကုိ ဧၿပီလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းေတာင္ၿမိဳ႕ က်င္းပၿပီး ခ်င္းေတာင္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတုိ႔အား ႐ႈခင္းသာယာေသာ ထန္ဆြန္းကုိ ျပသပါသည္။

ျပပြဲတြင္ ပထဝီ၀င္ အေျခအေန၊ ႂကြယ္၀ေပါမ်ားေသာ ခရီးသြားျခင္း သယံဇာတပစည္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ စသည့္အားသမႈအားျဖင့္ ထန္ဆြန္းၿမိဳ႕ကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပါသည္။ ထန္ဆြန္းၿမိဳ႕ ခရီးသြားျခင္း လုပ္ငန္းဌာန ကုိယ္စားလွယ္သည္ ခ်င္းေတာင္ၿမိဳ႕သူုၿမိဳ႕သားတုိ႔အား ေရပူစမ္း SPA၊ အိမ္ျပင္ အားကစားျခင္း၊ နယ္စပ္ေဒသ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ခုခံတုိက္ခုိက္ေရးစစ္ ခရီးသြားျခင္း၊ ေက်းရြာ လယ္ယာ၊ ျမန္မာကုိ ေလ့လာခရီးသြားျခင္း စသည့္ ေကာင္းမြန္းေသာ ခရီးသြားျခင္း လမ္းေၾကာင္းကုိ မိတ္ဆက္ပါသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ထန္ဆြန္းၿမိဳ႕သည္ ဇီဝလကဏာ၊ ရာသီဥတု၊ ေနရာ အားသာမႈ အားျဖင့္ ခရီးလုပ္ငန္းသည္ တစ္ၿမိဳ႕လံုး စီးပြါးေရး လႈမႈေရး တုိးတက္ေသာ အဓိကအေၾကာင္းအျဖစ္ ႏုိင္ငံ ခရီးသြားျခင္း စံျပေနရာကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း ျမန္ေစၿပီး၊ စား၊ ေန၊ သြား၊ ခရီး၊ ဝယ္၊ ေပ်ာ္ရွင္ျခင္း ျပည့္စံုသည့္ ခရီးသြားျခင္းလုပ္ငန္းကုိ တည္ေထာင္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္