ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ကံု႔စန္းခရုိင္ ဒူလံုက်န္းၿမိဳ႕နယ့္ လူထုထံ ေပးပုိ႔သည့္ ျပန္ၾကားစာ

2019-04-11 16:25 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၀ရက္ေန႔ ယူနန္ျပည္နယ္ ကံု႔စန္းခရုိင္ ဒူလံုက်န္းၿမိဳ႕နယ့္ လူထုထံ ျပန္ၾကားစာ ေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။

ယူနန္ ကံု႔စန္းခရုိင္ ဒူလံုက်န္းၿမိဳ႕နယ့္ ရပ္ရြာေဆြမ်ဳိးဉာတိမ်ား၊ မဂၤလာပါ ျဖစ္ေၾကာင္း။ ဒူလံုလူမ်ဳိး တစ္ခုလံုးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဆင္းရဲေရးမွ ကင္းလြတ္၍ ရပ္ရြာေဆြမ်ဳိးဉာတိမ်ား၏ ဘဝသည္ ပုိေကာင္း၍ ျဖစ္လာေၾကာင္း။ ဤသတင္း သိၿပီးေနာက္ ကြၽန္ေတာ္ အလြန္ ေပ်ာ္ရႊင္၍ မင္းတုိ႔ထံ အူလႈိက္သည္းလႈိက္ေသာ ေထာပနာျပဳစကား ေျပာသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

လူမ်ဳိးအသီးသီးသည္ ေကာင္းမြန္စြာ ေနထုိင္ေစသည္ ကြၽန္ေတာ္၏ သေဘာဆႏၵ အျမဲ ျဖစ္၍ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ အတူတကြ ႀကိဳးပမ္းတုိက္ခုိက္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း။ သစ္လြင္ေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ၿပီးေနာက္ ဒူလံုလူမ်ဳိးသည္ သစ္ပင္ျမက္ပင္ခုတ္ျဖတ္ မီး႐ႈိ႕၍ သီးႏံွစုိက္ပ်ဳိးသည့္ သမုိင္းဦးလူ႔ဘဝႏွင့္ ခြဲျခားသြား၍ ေခတ္သစ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဒူလံုလူမ်ဳိးသည္ ေရရွည္ရွိသည့္ ဆင္းရဲျခင္း အေျခအေနမွ ကင္းလြတ္ေၾကာင္း။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၾကံ့ခုိင္ေသာ ဦးေဆာင္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူလူထု၏ စည္းလံုးေရးႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းတုိက္ခုိက္ေရး ရွိလွ်င္ ျပည္သူလူထုသည္ ခ်မ္းေျမ့သာယာေသာ ဘဝကုိ ရွာေဖြသည့္ လုိလားေတာင့္တမႈကုိ အတိအက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏုိင္ျခင္းကုိ ၎သည္ ျပသသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္သည္။

ဆင္းရဲေရးမွ ကင္းလြတ္ျခင္းသည္ ပထမအဆင့္သာ ျဖစ္ပါသည္၊ ပုိေကာင္းေသာ ဘဝသည္ ေနာက္ေနာင္ လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ရပ္ရြာေဆြမ်ဳိးဉာတိမ်ားသည္ ဇာတိ ေကာင္းေကာင္း တည္ေဆာက္ျခင္း၊ နယ္ျခားေဒသ ေကာင္းေကာင္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဆတက္ထမ္းပုိး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္း၊ စည္ပင္သာယာ အားအင္ေတာင့္တင္းရန္ စိတ္အားတက္ႂကြျခင္း၊ တစ္စိတ္တည္း တစ္ဝမ္းတည္း တက္ညီလက္ညီ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္စြာ ေဆာင္ရြက္၍ ဒူလံုလူမ်ဳိး၏ ပုိေကာင္းေသာ အနာဂတ္ကုိ ႀကိဳးပမ္းဖန္တီးမည္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္