၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈစည္းေဝးပြဲကုိ ဇြန္လ၁၂ရက္ က်င္းပမည္

2019-04-10 19:50 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ဧၿပီလ ၉ရက္ေန႔တြင္ သတင္းေထာက္သိၿပီး ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲြဲ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ေဆြးေႏြပြဲကုိ ဇြန္လ ၁၂ရက္ေန႔မွ ၁၈ရက္ေန အထိ ကူမင္းၿမိဳ႕ တ်ိန္းကန္ ႏုိင္ငံတကာ အစည္းအေဝး ျပသေရး စင္တာတြင္ က်င္းပမည္ ယခုတြင္ စီမံျပင္ဆင္မႈ အဆင္ေျပပါသည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲြဲ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေတာင္အာရွခန္း (၂)ခု၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ (၂)ခု၊ ျပည္ပခန္း၊ ထုိင္ဝမ္ခန္း၊ ျပည္တြင္းခန္း၊ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈခန္း၊ အစိမ္းေရာင္ အစားအစာခန္း၊ အစိမ္းေရာင္ စြမ္းအင္ခန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္းခန္း၊ လက္ဖက္ေျခာက္ ႏွင့္ ခံြမာသီးခန္း၊ ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနား ခန္းမ စသည့္ ျပသခန္း (၁၇)ခု စီစဥ္ၿပီး ျပသေရး အက်ယ္အဝန္း စတုရမ္းမီတာ(၁.၇)သိန္းခန႔္ ရွိၿပီး စံျပျပသခန္း အခု(၇၅၀၀) ရွိပါသည္။ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈခန္း၊ အစိမ္းေရာင္ အစားအစာ ခန္း၊ အစိမ္းေရာင္ စြမ္းအင္ခန္း၊ လက္ဖက္ေျခာက္ ႏွင့္ ခံြမာသီးခန္းကုိ ပထမအႀကိမ္ စီစဥ္တည္ရွိပါသည္။

အႀကိမ္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲြဲ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ေဆြးေႏြပြဲတြင္ လႈပ္ရွားမႈ (၁၄)ခု ပါ၀င္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖုိရမ္၊ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဖုိရမ္၊ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ မဟာမဲေခါင္ေဒသ စီပါးေရးစႀကၤန္လမ္း လႈပ္ရွားမႈအပတ္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ နည္းပညာေျပာင္းလဲမႈ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ သတမအႀကိမ္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ Think tank ဖုိရမ္၊ အဌမအႀကိမ္ ယူနန္ထုိင္ဝမ္ပြဲ၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ တရုတ္၊ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အႏုပညာ အပတ္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲြဲ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ေဆြးေႏြပြဲ ကူသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း အခမ္ူအနား၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ယူနန္-ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ပညာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖုိရမ္ ႏွင့္ ပညာေရးျပပြဲ၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ လန္မဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္