ယူနန္သည္ နီေပါႏုိင္ငံႏွင့္ ရုပ္ရွင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖလွယ္ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္

2019-04-09 20:07 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  နီေပါႏုိင္ငံ ရုပ္ရွင္အသင္းအဖြဲ႕ ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္း တုိးတက္မႈ တြန္းအားျခင္းအဖြဲ႕သည္ ဧၿပီလ ၈ရက္ေန႔တြင္ မဟာဗ်ဳဟာ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ႏွစ္ဖက္တုိ႔သည္ ကုိယ့္ကိကုိယ္၏ ေကာင္းမြန္းသည့္ သယံဇာတပစည္း သံုးျပဳ ရုပ္ရွင္ရုိက္ျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ ဘာသာျပန္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားျခင္း စသည့္ဘက္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။

နီေပါႏုိင္ငံ ရုပ္ရွင္အသင္းအဖြဲ႕ ဥကၠ႒၊ နီေပါႏုိင္ငံ ရုပ္ရွင္ လုပ္ငန္းဌာန ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ K.P.Pathakသည္ ၈ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္း တုိးတက္မႈ တြန္းအားျခင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး ႏွစ္ဘက္တုိ႔ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" တည္ေထာင္ျခင္း တုိးတက္မႈ အလားအလာ၊ လုပ္ငန္း စီစဥ္ျခင္း စသည့္ဘက္တြင္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ နက္႐ႈိင္းစြာ နားလည္ ပါသည္။ နီေပါႏုိင္ငံသည္ လူအေယာက္ (၃၀)သန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး သုိ႔ေသာ္ ရုပ္ရွင္ရံု အခု(၂၀၀)ဘဲရွၿပီး ရုပ္ရွင္ရံုေစ်း သိပ္ေသးငယ္၍ ရုပ္ရွင္သမုိင္းလည္း တုိပါသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ နီေပါရုပ္ရွင္ အေၾကာင္းအရာသည္ လုပ္သားျပည္သူမ်ားအၾကားမွ လာ၍ သာယာလွပတ္သည့္ သဘာဝ႐ႈခင္း၊ ရုိးစင္းမ်ဳိးစံုသည့္ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈ အဓိက ျပပါသည္။ တရုတ္ရုပ္ရွင္ ဖလွယ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားျဖင့္ နီေပါစီးပြါးေရး တုိးတက္မႈကုိ တြန္းအားျခင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူျပည္သားတုိ႔ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံ စသည့္ဘက္ ဖလွယ္ျခင္းကုိ တုိးျမႇင့္မႈကုိ သူတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္ဟု K.P.Pathakမိတ္ဆက္ပါသည္။

နီေပါႏုိင္ငံသည္ တရုတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ား ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားတုိင္း မတူသည့္ ဘာသာကုိ သံုးျပဳၿပီး အမ်ဳိးသား ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံ၊ အေဆာက္အအံု ပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါသည္။ အႀကိမ္ ဖလွယ္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈအားျဖင့္ ယူနန္သည္ နီေပါႏုိင္ငံ ရုပ္ရွင္ဌာနႏွင့္ ေရရွည္ေသာ မဟာဗ်ဳဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျပဳလုပမည္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံကုိ အတုယူၿပီး အေတြ႕အၾကံ ဖလွယ္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္