လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈ လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစားပြဲကုိ ဧၿပီလ ၁၄ရက္ေန႔ က်င္းပ၍ ႏုိင္ငံျခားသား ၉ေယာက္ကုိ မိတ္ေခၚေန

2019-04-08 16:58 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

265375_600x900

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) Kunming Information Hub သတင္းဌာန "ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ကူမင္းႏွင့္ ယူနန္ကုိ ၾကည့္ျခင္း" ဒုတိယအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေသာ လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈ လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစားပြဲကုိ ဧၿပီလ ၁၄ရက္ေန႔ ေန႔လယ္တြင္ ယူနန္ခန္းလက္ လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈေစ်း၌ က်င္းပမည္။

265372_600x900

လက္ဖက္ သိပ္နားမလည္ ေသာ္လည္း လက္ဖက္ရည္ ႀကိဳက္ေသာက္လွ်င္၊ လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈ နားလည္ခ်င္လွ်င္၊ ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္လွ်င္ နာမည္စာရင္း တင္သြင္း၍ ပါ၀င္ႏုိင္မည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕ေန ႏုိင္ငံျခားသား (၉)ေယာက္ကုိ မိတ္ေခၚ၍ ပညာေတာ္သင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား စသည္တုိ႔မ်ားသည္ ယူနန္ ဖူအယ္လက္ဖက္ ယဥ္ေက်းမႈ၏ ညိႇ႔ႏုိင္စြမ္းကုိ လက္ေတြ႕ခံစားလာမည္ ႀကိဳဆုိပါသည္။

265376_600x900

ဤပဲြပါဝင္လွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ဖူအယ္လက္ဖက္ရည္ကုိ အရသာခံေသာက္ ႏုိင္မည္၊ လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈ ကုိယ္တုိင္လက္ေတြ႕ခံစား၍ ဆရာဆရာမသည္ ေခၚေဆာင္ၿပီး လက္ဖက္ရည္ တစ္ဗူး ေဖ်ာ္ႏုိင္မည္၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ဖူအယ္လက္ဖက္ လက္ကားေရာင္းေစ်း တစ္ခုျဖစ္ေသာ ယူနန္ ခန္းလက္လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈေစ်းကုိ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရွိလွ်င္ ယူနန္ဖူအယ္လက္ဖက္ ဝယ္ယူ၍ အိမ္သူအိမ္သားမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား ေပးပုိ႔ႏုိင္မည္ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ ေသာက္သံုးႏုိင္မည္။

265379_600x500

ဧၿပီလ ၁၂ရက္ေန႔ ၂၄နာရီ အထိ နာမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ ေရွ႕ေန ႏုိင္ငံျခားသား (၉)ေယာက္သည္ လက္ဖက္ယဥ္ေက်းမႈ လက္ေတြ႕ခံစားပြဲကုိ အခမဲ့ ပါ၀င္ႏုိင္မည္။ မင္းသည္ပါဝင္ခ်င္လွ်င္ ဤသတင္းေအာက္တြင္ “နာမည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံအမည္” ေျဖၾကားျခင္းအားျဖင့္ နာမည္စာရင္းတင္သြင္း ႏုိင္မည္။

265378_600x900

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္