တယ္ဟြန္သႀကၤန္ပြဲကုိ ဧၿပီလ ၁၁ရက္ေန႔မွ ၁၃ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္

2019-04-01 16:55 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

96300

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  တရုတ္ တယ္ဟြန္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံတကာ သႀကၤန္ပြဲြဲ၊ ဒသမအႀကိမ္ ကမယူနန္ တစ္နယ္တည္းသား ဖလွယ္ပြဲ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ "ပုိးလမ္းမႀကီး အလင္းအရိပ္" ႏုိင္ငံတကာ ဗီဒီယုိတုိ တယ္ဟြန္ ဗီတီယုိျပပြဲ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ပထမအႀကိမ္ အေနာက္ပုိင္း တုိင္လူမ်ဳိး သမုိင္းယဥ္ေက်းမႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကုိ ဧၿပီလ ၁၀ရက္ေန႔မွစ လွပေသာ တယ္ဟြန္ၿမိဳ႕ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆက္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေထာက္သည္ မတ္လ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ သိရွိရခဲ့ပါသည္။

96301

အထူးသျဖင့္၊ တရုတ္ တယ္ဟြန္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံတကာ သႀကၤန္ပြဲကုိ ဧၿပီလ ၁၁ရက္ေန႔မွ ၁၃ရက္ေန႔ အထိ မန္စီၿမိဳ႕ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ က်င္းပမည္။ သႀကၤန္ပြဲက်င္းပရာတြင္ ဒသမအႀကိမ္ ကမာ ယူနန္ တစ္နယ္တည္းသား ဖလွယ္ပြဲ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ "ပုိးလမ္းမႀကီး အလင္းအရိပ္" ႏုိင္ငံတကာ ဗီဒီယုိတုိ တယ္ဟြန္ ဗီဒီယုိျပပြဲ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ပထမအႀကိမ္ အေနာက္ပုိင္း တုိင္လူမ်ဳိး သမုိင္းယဥ္ေက်းမႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၊ ေရႊလီ က်ယ္ေကာက္ ပထမအႀကိမ္ ႏုိင္ငံတကာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးသည့္ ေစ်းဝယ္ပြဲ၊ တရုတ္-ျမန္မာ ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံ၊ သဘာ၀ အေျခအေန ႏွင့္ တယ္ဟြန္ တုိင္လူမ်ဳိး တေအာင္လူမ်ဳိး ယဥ္ေက်းမႈ လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစားျခင္း စသည့္ ေထြျပားစံုလင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပ အဘက္ဘက္မွ မိတ္ေဆြမ်ားအား ဖိတ္ၾကား အတူတူ ေပ်ာ္ရႊင္လာမည္။

96302

၎အနက္၊ ယူနန္တစ္နယ္တည္းသား ဖလွယ္ပြဲကုိ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသ အခု(၄၀)နီးပါးမွ ပင္လယ္ရပ္ျခား ယူနန္တစ္နယ္တည္းသား ကုိယ္စားလွယ္ အေယာက္(၃၀၀)ေက်ာ္သည္ တက္ေရာက္ ႏုိင္ငံတကာ၊ ေနရာရပ္ကြက္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အမ်ဳိးသားမ်ား ဖလွယ္ပြဲ တစ္ႀကိမ္၊ ကမၻာေပၚမွ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ ယူနန္သားမ်ား စုေဝးဖလွယ္ ဇာတိသံေယာဇဥ္ ေျပာျပ အနာဂတ္ ေဆြးေႏြး တုိးတက္ရန္ တြန္းအားေပးသည့္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ စည္းေဝးပြဲတစ္ႀကိမ္၊ "ေရာင္စံုယူနန္၊ လွပေသာ တယ္ဟြန္" ရုိးရာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ယဥ္ေက်းမႈ အျပည့္အဝ ျပပဲြ တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ "ပုိးလမ္းမႀကီး အလင္းအရိပ္" ႏုိင္ငံတကာ ဗီဒီယုိတုိ တယ္ဟြန္ ဗီတီယုိျပပြဲမွာ တယ္ဟြန္သည္ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ဖာသာအေလ်ာက္ ဝန္ေဆာင္ၿပီး ပါဝင္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္းကုိ တုိးျမႇင့္ နယ္ျခားေဒသ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း တုိးတက္ေစသည့္ အေရးပါေသာ အျပဳအမူ ျဖစ္ပါသည္။ ဗီဒီယုိျပပြဲ က်င္းပရာတြင္ အဓိကဆုိလုိရင္းဖုိရမ္၊ ႏုိင္ငံတကာ ဗီဒီယုိတုိ ရုိက္ကူးျခင္းႏွင့္ ျဖန႔္ခ်ီျခင္း ထိပ္သီးဖိုရမ္၊ "တရုတ္-ျမန္မာ ေပါက္ေဖာ္" ဗီဒီယုိတုိ ရုိက္ကူးျခင္းႏွင့္ ျဖန႔္ခ်ီျခင္း ေဝမွ်ခံစားဖလွယ္ျခင္း ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးပြဲ၊ တရုတ္-ျမန္မာ Douyin စိန္ေခၚၿပိဳင္ပြဲ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲ စသည့္ အၾကာင္းအရာမ်ားျပား၊ ပံုစံမ်ဳိးစံုေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပမည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္