သမၼတႀကီး ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ယူနန္ ကမၻာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ႏွင့္ အီတလီ ေရစက္ဆံုျခင္းကုိ မ်က္ျမင္သက္ေသခဲ့

2019-03-27 17:54 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

93394

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ သမၼတႀကီး ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈပစၥည္း ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ လ်ဴယုိဇူႏွင့္ အီတလီ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္းႀကီးခ်ဳပ္ အာအယ္ဘိန႔္ေထာ ေဘာ္ညီစုိလီ (Alberto Bonisoli) တုိ႔သည္ ယူနန္ဟံုဟယ္ ဟာနီ ေလွကားထစ္လယ္ကြက္ ကမၻာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စီမံခန႔္ခြဲေရး ေကာ္မတီႏွင့္ Langeroeloႏွင့္Monferrato စပ်စ္သီးျခံ ႐ႈခင္းအသင္းတုိ႔သည္ တရုတ္-အီတလီ ႏွစ္ႏုိင္ငံ UNESCO ကမၻာအေမြအႏွစ္ တည္ေနရာမ်ား ျဖန႔္ခ်ီျခင္း၊ တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အတူစံစားျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံမႈကုိ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း စာခ်ဳပ္ စသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ခ်ဳပ္ဆုိ၍ ႏွစ္ေနရာသည္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာ အေမြအႏွစ္တည္ေနရာကုိ ေပါင္းသင္းသည္ကုိ အီတလီစံေတာ္ခ်ိန္ မတ္လ ၂၃ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ အီတလီကုိ တုိင္းေရးျပည္ရာကိစၥျဖင့္ လာေရာက္ အလည္အပတ္ျပဳရာတြင္ အီတလီႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဇူစုိင္ဖိန္ ခြန္႒ိန္(GiuseppeConte)ႏွင့္ အတူတူ မ်က္ျမင္သက္ေသ ခဲ့ပါသည္။

93395

ယူနန္ ဟံုဟယ္ ဟာနီ ေလွကားထစ္လယ္ကြက္ ယဥ္ေက်းမႈ႐ႈခင္းသည္ အီတလီ Langeroelo၊ Monferrato စပ်စ္သီးျခံ႐ႈခင္းႏွင့္ UNESCO ကမၻာအေမြအႏွစ္စာရင္း ထဲသုိ႔ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ခြဲျခား၍ အေရြးခံရ ခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ေနရာသည္ အလြန္ကြာေဝး ေသာ္လည္း အားလံုးသည္ တူညီေသာ သမုိင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ျမစ္ဖ်ားခံရာ ရွိပါသည္။

93396

ဟံုဟယ္ ဟာနီ ေလွကားထစ္လယ္ကြက္သည္ ဟံုဟယ္ျမစ္ယမ္းေဘး၌ တည္ရွိေန၍ စုစုေပါင္း အက်ယ္အဝန္း ဟက္တာ (၁.၆၆)ေသာင္း ရွိပါသည္။ ဟာနီလူမ်ဳိးသည္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ေရေျမာင္းစနစ္ကုိ တီထြင္၍ အႏွစ္(၁၃၀၀)အတြင္း ဤနည္းလမ္းျဖင့္ သစ္ျပင္ေဝေဝဆာဆာရွိသည့္ ေတာင္ထိပ္မွ ေလွကားထစ္လယ္ကြက္ထဲသုိ႔ ေရသြယ္ေပး လ်က္ရွိသည္။ ဟာနီ ေလွကားထစ္လယ္ကြက္ အေမြအႏွစ္ရပ္ကြက္၌ က်င္းပသည့္ ရြာေစာင့္နတ္ ပူေဇာ္ျခင္း၊ ေကာက္စုိက္ျခင္းအခမ္းအနား၊ ဆန္စထြက္ပြဲ၊ လမ္းေပၚထမင္းစားပြဲ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားပြဲေတာ္၊ အဆုိအက၊ အဝတ္အစံု၊ လက္မႈအႏုပညာ၊ အစားအေသာက္ စသည့္ လူမႈရုိးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ သဘာဝအေျခအေနကုိ ဘက္စံုျပသ၍ ခရီးသည္တုိ႔သည္ ႀကိဳက္ခံပါသည္။

93397

Langeroelo ႏွင့္ Monferrato စပ်စ္သီးျခံ ႐ႈခင္းသည္ အ်ကယ္အဝန္း ဟက္တာ (၈.၇)ေသာင္း ရွိ၍ ရာစုႏွစ္တစ္ခုလံုးတြင္ ဤေနရာ၏ စပ်စ္သီး စုိက္ပ်ဳိးေရး သမုိင္း၊ စပ်စ္အရက္ ခ်က္ျခင္း သမုိင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ နည္းပညာမ်ား၊ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ျဖစ္စဥ္ကုိ မ်က္ျမင္သက္ေသပါသည္။

93398

အေမြအႏွစ္နည္ေနရာ ႏွစ္ခုသည္ တရုတ္-အီတလီ ယဥ္ေက်းမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္ မူေဘာင္ထဲတြင္ ကမၻာ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရး ေပါင္းသင္းျခင္းသည္ ကမၻာ အေမြအႏွစ္၏ အဖုိးႏွင့္ အဓိပၸာယ္ စင္းလံုးေခ်ာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ရွိစြာ ေရာေႏွာေပါင္စပ္မႈျခင္းကုိ အျပည့္အဝ ထင္ဟပ္ျပပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သည္ အေမြအႏွစ္တည္ေနရာ ထူးျခားခ်က္မ်ား နားလည္ေစရန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပ၍ လႈမႈေရး ေလ့လာသုေတသနႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရး၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ဝန္ေဆာင္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သည္ ယဥ္ေက်းမႈဖန္တီးျခင္း ခရီးသြားလာေရး၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး၊ စီးပြားေရး၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ဆက္တုိက္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး တုိ႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ေထာက္ခံမည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္