​အက်ယ္အဝန္း (၂.၅)ကီလုိမီတာ ရွိသည့္ ခ်ယ္ရီပန္း ပင္လယ္ကမ္းရုိးတမ္းကုိ႐ႈစားၿပီး တတိယအႀကိမ္ ခ်ယ္ရီးပန္းပြဲကုိ ၃၀ရက္ေန႔ဖြင့္လွစ္

2019-03-25 10:12 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

92781

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  တတိယအႀကိမ္ ယူနန္ ဖူရွိန္းကန္ ခ်ယ္ရီးပန္းပြဲကုိ မတါလ ၃၀ရက္ေန႔ ကေန ဧၿပီလ ၂၂ရက္ေန႔ အထိ ဖူရွိန္းကန္ ဆစ္က်ားေက်းရြာတြင္ စတင္ က်င္းပပါသည္။ ခ်ယ္ရီပန္းပြဲရာတြင္ ယူနန္ခ်ယ္ရီပန္း၊ ဂ်န္ပန္ ခ်ယ္ရီပန္း၊ ထုိင္ဝမ္ ခ်ယ္ရီပန္း၊ ကန္ေနဒါ အနီေရာင္ အရြက္ ခ်ယ္ရီပန္း စသည့္ ခ်ယ္ရီပန္း အမ်ဳိး (၅၈)မ်ဳိး အကုိင္(၅)ေသာင္း၊ ပန္းမန္အကုိင္(၁)သိန္းသည္ ဖူရွိန္းကန္၌ ေ၀ေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးေနၿပီး (၂.၅)ကီလုိမီတာ ရွိသည့္ ခ်ယ္ရီပန္း ပင္လယ္ကမ္းရုိးတမ္းကုိ ျဖစ္လာၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုး ႐ႈခင္း ျဖစ္လာ၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား ႏွင့္ ခရီးသည္တုိ႔သည္ ခ်ယ္ရီပန္းေတာ္ ႐ႈခင္းတြင္ ရုိမန္တစ္ ေႏြဦးရာသီ ႐ႈခင္းကုိ ခံစားပါသည္။

ဤအႀကိမ္ ခ်ယ္ရီပန္းပြဲကုိ (၂၄)ရက္ၾကာ က်င္းပၿပီး ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနား အႏုပညာ ျပသမႈ၊ ဓါတ္ပံုရုိက္ျခင္း ၿပိဳင္ပြဲ၊ ဗီဒီယုိတုိ ၿပိဳင္ပြဲ၊ အမ်ဳိးသား ျပည္သူ႔အၾကား အႏုပညာ ၿပိဳင္ပြဲ စသည့္ ႂကြယ္၀ေပါမ်ားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပပါသည္။

ခ်ယ္ရီပန္း ဥယ်ာဥ္ျခံကုိ တည္ေတာက္ၿပီးေနာက္ ထုိေဒသခံ လယ္သမားတုိ႔ ရုိးရာ စုိက္ပ်ဳးေရး နည္းလမ္းကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျပာင္းလဲ၍ ဖူရွိန္းကန္ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိခုိက္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ပါသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခ်ယ္ရီပန္း စသည့္လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား ႏွင့္ ခရီးသာ္တုိ႔သည္ ႐ႈခင္းကုိ လာၿပီး ႐ႈစား၍ ထုိေနရာ၏ ခရီးသြာားျခင္း တုိးတက္မႈကုိ တြန္းအားေပး၍ အနားတြင္ လယ္သမားတုိ႔သသည္ ၀င္ေငြ အယြမ္ (၁၂)သန္းကုိ ရရွိပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိ ျပည္တြင္းျပည္ပ အရည္အခ်င္း ေကာင္းမြန္သည့္ ခ်ယ္ရီပန္း အမ်ဳိး (၁၀၇)ခု ရွိၿပီး အမ်ဳိး(၅၈)ခုကုိ ေစ်းတြင္ ေရာင္းခ်ကာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံအသီးသီးသုိ႔ ေရာင္းခ်ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္